Jak na tom Rusko je (2). Obří lasery, vlastní sociální síť a nově objevená ložiska nerostných surovin

Nejen energetika, kosmický či obranný průmysl představují domény ruského hospodářství a vědecko-technického rozvoje. Zatímco v minulém díle jsme se zaměřili na uvedené oblasti, tentokrát se budeme soustředit na telekomunikace a IT, vědu a dopravu.

Na webu Vlastenecký zpravodaj vyšel text, jenž se soustřeďuje na ty oblasti lidských činností, ve kterých patří Rusko mezi pět nejúspěšnějších zemí na světě – a že jich není málo. Eurasia24.cz přináší formou seriálu kompletní překlad (v závorkách jsou případně uvedeny upřesňující fakta, letopočty uvádějí, ze kterého roku pocházejí statistické údaje).

Doprava

Železniční doprava: 

V celkové délce železničních tratí je Rusko 2. za USA (2015). Komerčně provozované tratě mají délku 86 tisíc km, tj. 4. místo ve světě za USA, ČLR a Indií. Také v délce dvoukolejných tratí je Rusko na 2. místě. Transsibiřská magistrála je nejdelší železniční tratí na světě a magistrála Obskaja  – Bovanenkovo na poloostrově Jamal je od roku 2010 nejsevernější železnicí světa. V celkové délce elektrifikovaných železničních tratí je Rusko druhé za ČLR.

Nákladní železniční doprava: Rusko zaujímá 1. místo na světě v počtu tzv. tunokilometrů přepravovaného nákladu na 1 obyvatele, 3. místo v celkovém počtu tunokilometrů přepraveného nákladu (za ČLR a USA, 2015) a 4. místo v celkové tonáži nákladu (za ČLR, USA a Austrálií, 2015). V podílu železniční dopravy na celkové přepravě nákladů je RF na 3. místě (59 %, 2010).

Železniční přeprava osob: V podílu dálkové přepravy osob je Rusko ve světě na 1. místě (42%, 2007) a v počtu tzv. osobokilometrů za rok na místě 4. (za ČLR, Indií a Japonskem, 2014).

Silniční doprava: Délku silniční sítě má Rusko 5. na světě (za USA, Indií, ČLR a Brazílií, 2016).

Metro a doprava metrem:

Rusko je na 5. místě na světě v celkové délce tras metra (za ČLR, USA, Jižní Koreou a Japonskem). Moskevské metro je včetně centrálního moskevského okruhu 4. nejdelší na světě (za metrem v Šanghaji, Pekingu a v Londýně; 2016), 6. v počtu cestujících za rok a 7. v počtu stanic (2015). Městská metra, zejména pak moskevské a petrohradské, patří mezi nejkrásnější na světě a současně i technicky nejpropracovanější jak z hlediska stanic, tak i propojovacích tunelů.

Trolejbusová doprava:

Rusko má ze všech zemí světa největší počet měst zajišťujících MHD trolejbusy.

Říční doprava:

V délce vnitrostátních vodních cest je Rusko po ČLR 2. na světě.

Potrubní přeprava:

Rusko má po USA druhou největší délku potrubních produktovodů na světě a je na prvním místě v délce tranzitních plynovodů.

Vrtulníková doprava:

Rusko má druhý největší vrtulníkový park na světě, a to jak vrtulníků civilních, tak i vojenských (po USA).

Kosmos:

Rusko již dlouhou řadu let realizuje nejvyšší počet startů do kosmu a od roku 2011 je jedinou zemí, která uskutečňuje pravidelné pilotované lety. Provozuje největší počet kosmodromů, a to včetně Bajkonuru v Kazachstánu a plovoucího kosmodromu „Mořský start“ v Tichém oceánu. Ruští kosmonauti strávili v kosmu nejvyšší počet hodin a mají v držení dlouhou řadu dalších kosmických rekordů.

Telekomunikace a IT technologie

Televize a rozhlas:

Ruská televize a rozhlas patří k nejrozšířenějším a technologicky nejpokročilejším na světě. Rusko je jednou z vedoucích zemí světa v počtu televizních stanic (v Rusku je jich nejméně 3 300) a také v počtu stanic rozhlasových – těch je kolem 2400 (2016).

Cizojazyčné vysílání: Ruská televizní stanice RT vysílá v angličtině, španělštině a arabštině pro více než 700 milionů diváků na celém světě a je nejsledovanějším televizním kanálem na YouTube (více než 3 mld. návštěv).

Mobilní síť:

Rusko je ve světě na 5. místě v počtu používaných mobilních telefonů (jejich počet je o polovinu větší než počet všech obyvatel Ruska). Mobilní spojení v Rusku je jedno z nejkvalitnějších a nejlevnějších na světě. Rusko patří k předním zemím světa v zavádění páté generace mobilního spojení 5G. První testy technologie 5G proběhly v Rusku v červnu 2016. Provedl je ruský mobilní operátor Megafon ve spolupráci s čínskou společností Huawei. Dne 22. září 2016 Megafon nejrychlejší mobilní síť 5G (zatím v rámci testování) spustil.

Družicová navigace:

Rusko používá svůj vlastní systém GLONASS – spolu s americkým GPS jeden ze dvou dnes plně funkčních celosvětových navigačních družicových systémů.

Internet:

Rusko má nejlevnější připojení k internetu z pohledu 50 nejsilnějších zemí podle velikosti HDP. Je na 6. místě ve světě podle počtu uživatelů internetu (2015) a na 7. místě podle počtu uživatelů internetu vysokorychlostního. Podle objemu a intenzity internetového provozu je Rusko na světě 3. (2015) a ruština je na internetu druhým nejpoužívanějším jazykem hned po angličtině (2013).

Podnikání v oblasti internetu: Ruská společnost Internet Mail.Ru Group je pátou největší internetovou společností světa z hlediska počtu navštívených stránek (2013) a internetová pošta Mail.Ru je na 6. místě mezi nejužívanějšími e-mailovými poštami na světě (2013).

Sociální sítě: Ruská sociální síť V kontakte je podle SimilarWeb čtvrtou nejnavštěvovanější a druhou nejpopulárnější sociální sítí na světě.

Webové vyhledávání: Ruský internetový vyhledávač Yandex je čtvrtý nejpopulárnější na světě, zaujímá významné postavení v dalších zemích SNS i v Turecku.

Kybernetická bezpečnost: Antivirus Kaspersky a další produkty Laboratoře Kasperského mají přes 400 milionů uživatelů po celém světě.

Mikroprocesory:

Rusko je jednou z mála zemí světa, které vyrábějí vlastní moderní mikroprocesory – řada Elbrus. 

Věda

Matematika, fyzika, astronomie

Matematika:

Od roku 1991 již 6 občanů RF nebo vědců z Ruska pocházejících obdrželo Fieldsovu medaili, což je nejprestižnější ocenění ve světě matematiky. Za uvedené období je to spolu s USA a Francií nejvyšší počet těchto ocenění. Zvlášť je nutno uvést matematický důkaz tzv. Pincarého hypotézy, který v letech 2002–2003 vyřešil ruský matematik Grigorij Perelman. K začátku roku 2017 je to zatím první a jediný vyřešený z celkem 7 takzvaných matematických „problémů tisíciletí“.

Syntéza nových chemických prvků:

Od roku 1999 byly všechny nové, vědou uznávané chemické prvky získány syntézou, a to v Rusku, ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy. Dva z celkem 6 nově získaných prvků přitom byly pojmenovány na počest ruských vědců (flerovium – Fl, protonové číslo 114 na počest Georgije Flerova, a oganesson – Og, protonové číslo 118 na počest Jurije Oganesjana), a další prvek pak byl na počest Moskevské oblasti, ve které ústav sídlí, pojmenován moscovium (Mc, protonové číslo 115).

Stavba urychlovačů částic:

V Rusku jsou realizovány nové projekty urychlovačů částic – v Dubně u Moskvy probíhá stavba urychlovače NICA pro studium přechodového stavu mezi normálním stavem hmoty a kvark-gluonovým plazmatem, V Novosibirsku byla v r. 2015 dokončena první fáze výstavby urychlovače pro studium srážek elektronových a pozitronových paprsků a v Německu je ve spolupráci s Ruskem budován urychlovač FAIR.

Laserová technika:

Rusko s Německem jsou hlavními partnery při realizaci projektu obřího XFEL – Evropského rentgenového laseru na bázi volných elektronů – největšího laseru tohoto typu na světě (délka zařízení bude cca 3,4 km, to pak bude určeno ke zkoumání průběhu chemických reakcí). Největší ruský laser (Femta-Luč), umístěný od r. 2009 ve Všeruském vědecko-výzkumném ústavu experimentální fyziky (v uzavřeném městě Sarov v Nižněnovgorodské oblasti RF), patří mezi 10 největších laserů na světě.

V současné době je realizován projekt největšího laseru světa UFL-2M určeného k výzkumu jaderné syntézy. Ruská společnost IPG Photonics kontroluje 80 % světového obchodu s výkonnými vláknovými lasery (tj. lasery, jejichž aktivní prostředí tvoří optické vlákno dopované Ytterbiem – pozn. překl.).

Teoretická a experimentální fyzika:

Rusko i nadále zůstává jedním z průkopníků fyzikálních věd. Od roku 1991 celkem 5 ruských nebo z Ruska pocházejících vědců obdrželo Nobelovu cenu za fyziku (to je méně než u USA, Japonska a Velké Británie a stejně jako u Francie a Německa).

Fyzika elementárních částic: I v této oblasti zůstává Rusko jedním ze světových lídrů. Ruští vědci a dodavatelé přístrojů a zařízení sehráli významnou roli při konstrukci LHC – Velkého hadronového urychlovače (největší urychlovač částic na světě umístěný v podzemí na pomezí Francie a Švýcarska – pozn. překl.). Do jeho projektu bylo zapojeno kolem 700 odborníků z Ruska, kteří se podíleli na konstrukci jeho detektorů. V roce 1997 ruští vědci D. Ďjakonov, M. Poljakov a V. Petrov předpověděli existenci částice pentakvark, která byla také skutečně potvrzena během experimentů na LHC v červenci 2015.

Termojaderná energetika: Rusko má klíčovou roli v projektu Mezinárodního pokusného termojaderného reaktoru, když financuje jedenáctinu nákladů a zajišťuje značnou část jeho zařízení. Celý projekt řídí ruský vědec Jevgenij Velichov.

Fyzika plazmatu: V roce 2016 se ruským fyzikům z Ústavu jaderné fyziky G. I. Budkera Sibiřské odbočky Ruské akademie věd poprvé v Rusku podařilo zahřát plazmu na teplotu 10 milionů stupňů. Rusko má největší zkušenosti ve stavbě a používání tokamaků – zařízení používaných jako magnetická „nádoba“ pro uchování plazmy o vysoké teplotě v magnetickém poli.

Gravitační astronomie:

Za významné účasti ruských fyziků v rámci mezinárodního projektu LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) byly poprvé detekovány a zaregistrovány gravitační vlny časoprostoru. Myšlenku použít Michelsonův interferometr ke konstrukci detektoru gravitačních vln poprvé zveřejnili ruští vědci Michail Gercenštejn a Vladislav Pustovojt již v roce 1962.

Radioastronomie:

Rusko vypustilo v roce 2011 na oběžnou dráhu kolem Země největší kosmický teleskop na světě – radioteleskop Radioastron, umožňující získat dosud největší úhlové rozlišení (zvětšení) v dějinách astronomie.

Geografie a geologie

Geografie

Rusko je jednou z mála zemí, které úspěšně provádějí klasický geografický výzkum. V roce 1996 ruští polárníci s konečnou platností určili polohu jezera Vostok – největšího subglaciálního jezera Antarktidy. Během expedice Arktida 2007 se lidem poprvé v dějinách podařilo dosáhnout dna oceánu na severním pólu. V roce 2013 byl v Arktidě objeven nový ostrov, nejzápadnější ze skupiny Novosibiřských ostrovů, který dostal název Jaja.

V roce 2014 výprava speleologů z Moskevské státní univerzity vedená Andrejem Šuvalovem vytvořila světový rekord – spustila se až do hloubky 2199 m v nejhlubší jeskyni světa Krubera-Voronja (vysokohorská jeskyně na Západním Kavkazu, ležící v Abcházii; pozn. překl.). Během expedice byl objeven i druhý vchod do této jeskyně.

V roce 2015 ruská výzkumná loď Admiral Vladimirskij kromě dvaceti dalších objevů objevila na jihozápadě Tichého oceánu podmořský horský hřbet. V témže roce arktická expedice hydrografické služby Severní námořní flotily objevila 5 dosud neznámých průlivů, 7 mysů, 4 zálivy a 9 nových ostrovů v souostroví Nová země, čímž navýšila rozlohu ruského kontinentálního šelfu o 370 čtverečných kilometrů. Další dva nové ostrovy, které se objevily u pobřeží Nové země v důsledku tání ledovců, objevila s využitím hydrografů loď Horizont v roce 2016. Rozloha Ruska se tak zvětšila o území pětkrát větší než Monako.

Geologie a geologický průzkum:

Rusko provádí geologický průzkum (týkající se hlavně ložisek ropy a zemního plynu) na jedné devítině celkové rozlohy zemské pevniny a přilehlých pobřežních oblastí moří a oceánů. Byla objevena velká naleziště na pobřežních šelfech Arktidy, v Astrachaňské oblasti, na Sibiři a díky tomu roste objem zásob těchto surovin rychleji, než se vytěží (jen za rok 2014 bylo v Rusku objeveno 33 nových ložisek ropy a plynu a dále pak 53 ložisek tvrdých nerostů).

Probíhají také geologické studie – tak v roce 2015 vědci Státní univerzity v Novosibirsku prokázali existenci starověkého kontinentu Arktida tvořeného současnými okrajovými a šelfovými oblastmi Eurasie a Severní Ameriky (přesněji: takový světadíl existoval vlastně dvakrát – Arktida-I před jednou miliardou let a Arktida -II před 250 miliony let).

V roce 2016 ruští vědci ve spolupráci s kolegy z Francie a Německa prokázali, že v hloubce 400 až 600 km pod povrchem Země se rozkládá 2,7 miliardy let starý oceán větší než všechny oceány na jejím povrchu.

Paleontologie a archeologie

Kvartérní paleontologie:

RF je jedním ze světových lídrů v oblasti kvartérní paleontologie (období před 2,5 milionem let až do současnosti). V roce 1993 byly na Wrangelově ostrově nalezeny ostatky poslední světové populace mamutů, žijící na ostrově před 7 až 3,5 tisícem let, tedy v době, kdy vznikaly egyptské pyramidy.

V roce 2012 se ruským vědcům podařilo naklíčit semena stará 25 až 40 tisíc let nalezená v permafrostu (věčně zmrzlé půdě) kolem řeky Kolymy, což významně zvětšilo dosavadní poznatky o stáří semen schopných klíčení.

V roce 2014 ruští vědci „oživili“ největší vědě známý virus starý 30 tisíc let; virus byl schopen infikovat svého hostitele – améby. V Rusku existuje unikátní Pleistocénský park, ve kterém probíhá pokus o obnovení ekosystému „mamutí tundrostepi“ z období pleistocénu (nachází se v Jakutské oblasti na dolním toku Kolymy; pozn. překl.)

Archeologie:

Současná ruská archeologie je jednou z nejúspěšnějších na světě a ruští archeologové průběžně přicházejí s objevy světového významu. V roce 1993 byla na Altaji nalezena mumie stará 25 tisíc let – jde o slavnou „princeznu Ukok“.

Během vykopávek novosvobodněnské kultury na Altaji, vedených Alexejem Rezepkinem, byl nalezen nejstarší meč na světě (tzv. „protomeč“), starověký architektonický sloup nebo starý dřevěný strunný hudební nástroj. V roce 2000 byla objevena nejstarší ruská kniha – Novgorodský kodex (vznikl kolem roku 1000 n. l.). Během posledních 10 let byla nalezena také řada dokumentů napsaných na březové kůře, a to nejen v Novgorodě, ale také v Moskvě, Vologdě a v dalších městech.

V roce 2008 byly v Denisově jeskyni na Altaji nalezeny ostatky vyhynulého „denisovského člověka“ (Homo denisoviensis), který byl blízkým příbuzným neandrtálců i současného člověka a předkem dnešních Melanésanů.

V roce 2015 se ruským archeologům podařilo nalézt a odhalit zbytky prvního hlavního města Egypta - legendární bílé stěny Mennoferu (město bylo známo i pod řeckým názvem Memfis; pozn. překl.).

V roce 2016 byla v Denisově jeskyni nalezena nejstarší jehla na světě stará 50 tisíc let.

Pokračování

Jak na tom Rusko je (1)

Zdroj: ruxpert.ru

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Grafika: © Eurasia24.cz

loading...

Ohodnotit článek
(20 hlasujících)

Přečtěte si

 • Je Putin opravdu připraven „hodit“ Írán přes palubu?

  Ve svém dalším znamenitém rozboru analytik Saker přináší odpovědi na otázky, které musely přijit na mysl každému, kdo sleduje situaci na Blízkém východě. Rozkrývá mimořádně komplexní hru, kde věci nejsou zdaleka takovými, jakými se zdají být, ať už se týkají vztahů Ruska a Izraele, pozic Íránu a šíitských sil, prostředků a především konečných cílů nejvýznamnějších účastníků syrského konfliktu. Článek vyšel v českém překladu na serveru Zvědavec.

 • Ruští experti: Sestřelené Tomahawky důkladně zkoumáme, výsledkům přizpůsobíme vývoj

  Zachovalé celky, ale i fragmenty západních raket sestřelených nedávno nad Sýrií jsou „velmi zajímavé“ pro ruské experty, kteří se zabývají vývojem vojenských radioelektronických prostředků. „Poznatky získané během prozkoumání amerických křídlatých raket Tomahawk, které před nedávnem předala Rusku Sýrie, budou využity při konstrukci nových prostředků radioelektronického boje (REB),“ prohlásil poradce náměstka generálního ředitele koncernu Radioelektronické technologie (KRET) Vladimir Michejev.

 • Rostislav Iščenko: „Stalinistickým kurzem“

  Naši západní partneři jsou při svých pokusech o zkrocení ruské vlády, která se stala příliš nezávislou, vynalézaví, ale ne důslední. Ještě před několika lety bojovali proti Kremlu pod heslem „Putin je dnešní Stalin“. Ale Obama ještě nebyl „chromou kachnou“ a ani nejpokročilejší experti CIA a NSA netušili, že Trump se bude ucházet o post prezidenta, když se počátkem roku 2016 ukázalo, že Putin nejen že není „Stalinem dneška“, ale je kritizován, že v domácí a zahraniční politice nepoužívá stalinistické metody.

 • Jedno slovo pro pět let vývoje Číny: Průlom

  Zatímco významná část světa se v uplynulých pěti letech potácela v důsledcích vrcholu globální ekonomické krize, Čínská lidová republika prodělávala nebývale pozitivní změny nejen v hospodářské či sociální sféře, ale například i v oblasti inovací. Podrobněji o těchto změnách hovořil ve svém projevu čínský premiér Li Kche-čchiang.

 • Smrtelné nebezpečí pro Abramsy: osmdesátihlavňový „Buratino“ bude moci ničit tanky po desítkách

  Instalace prvků aktivní ochrany na tanky a další obrněná vozidla americké armády nutí Rusko soustředit pozornost na vylepšování schopností překonávání obrany potenciálního protivníka. Jedním ze spolehlivých způsobů jsou mnohohlavňové reaktivní zbraně.

 

 

 

Nejčtenější články - V&T

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru