Chcete, aby Slovan vraždil Slovana? Vydavatel se vzepřel tlaku a vyčetl Polákům rozdmýchávání války s Ruskem

Co může být důsledkem „nepohodlného“ výkladu historie, zjistil na vlastní kůži provozovatel nezávislého webu Zvedavec.org Vladimír Stwora. Jeho reakce stojí za to. Nejen proto, že po ní přišla výhrůžka cenzurním úřadem.

Vydavatel má „pykat“ za to, že před třemi lety zveřejnil článek s názvem Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti. Dohra je taková, že se na něj nyní obrátil třetí tajemník politicko-ekonomického oddělení polského velvyslanectví v Praze s žádostí, aby text odstranil, protože údajně obsahuje "historicky nepodložené informace a lze jej chápat jako manipulativní a dezinformující“.

Stwora rozhodně odmítá text odstranit – mimo jiné s argumentem, že jeho cílem nikdy nebylo dezinformovat nebo lhát.

„Pochopitelně nemohu ověřovat pravdivost každého článku, za věcnou správnost ručí autor. Nejsem historik a nejsem schopen posoudit, nakolik je Vámi zmíněný článek manipulativní a dezinformující. Ale současně nemohu plnit přání každého, kdo se cítí dotčen něčím, co tady publikuji. Tomu by se říkala cenzura,“ napsal Vladimír Stwora.

Odkázal zástupce polské ambasády na skutečnost, že součástí české Ústavy je Listina základních práv a svobod člověka, podle níž má každý právo „vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu“.

 Stejně tak je ústavně zaručena i svoboda vědeckého bádání. Stwora polskému tajemníkovi navrhl nechat vypracovat zprávu, proč je zmíněný článek manipulativní a dezinformační s tím, že text rád zveřejní v plném znění. „Proti dezinformaci bojujte uvedením pravdivých faktů, ne cenzurou a umlčováním,“ vyzval jej vydavatel Zvědavce.

Požadavku polské strany nevyhověl.

A pak se polskému úředníkovi pokusil otevřít oči: „Pane tajemníku, dovolte, abych využil příležitosti, že jste napsal, a vyjádřil vážné zneklidnění a hluboký nesouhlas z toho, jak Polsko neustále hrotí nepřátelství a provokuje Rusko. Dráždíte ruského medvěda a to se ještě nikomu nevyplatilo. Těžko říct, co je větší, zda Vaše chorobná nenávist nebo Váš paranoidní (podotýkám ničím nezdůvodněný) strach z údajné ruské agrese.“

Do Polska se k neskrývané radosti tamních představitelů v minulých dnech přesunuly tisíce amerických vojáků a stovky bojových vozidel. Údajně kvůli „agresivnímu“ Rusku.

„Co vlastně chcete, pane tajemníku? Co čekáte? Zapomněli jste, že jste Slované a Rusové jsou také Slované? To chcete, aby Slovan vraždil Slovana? Neuvědomujete si, že tímto krokem jste se stali prvním cílem v případě vojenského konfliktu (a my s Vámi)? Ohrožujete nejen sebe sama, ale celou Evropu!“ pokračoval Stwora.

„Druhá světová válka začala na Vašem území. Německý agresor (se kterým jste měli smlouvu o přátelství) zinscenoval operaci pod falešnou vlajkou, aby měl záminku k obsazení Vaší země a následnému rozpoutání nejhorší války v dějinách.“

Dnes jsou kulisy nastaveny podobně jako v roce 1938. Jen německého agresora nahradil jiný agresor. Ne, nemyslím Rusko. Myslím zemi, která od svého vzniku vedla nespočet válek, která v roce 2005 měla 737 vojenských základen po celém světě, jejíž vojenský rozpočet pro tento rok je 725,9 miliard dolarů, což je více než součet rozpočtů všech států světa. A s takovou zemí se bratříčkujete? Mimochodem vámi tak nenáviděné Rusko má vojenský rozpočet pouhých 84 miliard – 9x menší,“ konstatoval ve svém dopise internetový vydavatel.

A dodal: „Čekáte na další operaci pod falešnou vlajkou na Vašem území? Američané jsou v tom mistři, jen si vzpomeňte, jak začala válka ve Vietnamu. Víte, že by to znamenalo třetí světovou válku – nekonečně destruktivnější, než byla druhá? Opravdu jste tak naivní a nepoučitelní?“

Odpověď přišla zanedlouho. Jak Stwora uvedl, tajemník polské ambasády napsal, že se obrátí na „Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra“.

ea24

Ohodnotit článek
(61 hlasujících)
Reklama

Přečtěte si

Dnes je úterý 17. září 2019 a svátek má Naděžda.
 
Reklama

 

 

Reklama

Partneři

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru
Reklama