Bude odchod z EU a NATO realitou? Politici neustále padají do své odtrženosti od lidí, kterým mají sloužit

Představa, že volení zástupci lidu – poslanci a senátoři, ale i vládní úředníci, dělají vše nejlepší pro blaho vlastních lidí a kultury, je doslova a do písmene iluzí.

Političtí vůdci a zdebilizované masy včetně mládeže utvořily kooperující systém dekadence, mravního rozkladu a humanitního šovinismu. Za dané situace a v přímém ohrožení vlastního státu, rodin a sociálně kulturního prostředí, jsou politické elity rakovinou a zhoubným nádorem. Představa, že tito lidé jsou schopni adekvátní reakce a tvrdé obrany zájmu vlastních lidí, je mimo realitu. Je nepřijatelné, aby nám nadále vládli lidé, kteří nenávidí vlastní kulturu a stát!

Vládnoucí elita zahodila logiku a racionalitu myšlení. Celý systém natolik zdegeneroval, že vytvořil postižené jedince. Necítí potřebu identity s vlastním druhem, žijí v permanentním neklidu a těžce formulují myšlenky. Nepřekročitelná myšlenková hranice je pro všechny stejná. Západ je dobrý – Rusko je zlé! Vetřelci jsou dobří – Češi jsou xenofobové.

Z médií je suita propagandistů a tvůrců nové politiky nevolených jedinců. Kam lze dohlédnout, je tu ráj stupidního myšlení a chování. Není sféra života, kterou by nepostihl úpadek. Otroci ve fabrikách nemají k protestům sílu a odborový předáci se vždy nějak dohodnou se zaměstnavateli. Ona žebrácká mzda na chvostu států EU by v případě skutečných odborů vedla k mnoha generálním stávkám. Je to až dojemné, ta skloněná záda před vrchností a ponížené čekání na drobky.

Zatímco máme rekordní počet miliardářů, stejně stoupá generační chudoba. A k té generační chudobě nám panstvo pozve negramotné vetřelce s myšlením středověku. Místo podpory vlastních lidí, miliardy pro HateFree a miliardy neziskovým parazitům, kteří klidně budou likvidovat vlastní kulturu, z níž vzešli a která jim dala od kolébky vzdělání a životní prostor.

To vše se děje s plným vědomím naší vlády, poslanců a senátorů. Celá vládní elita maskuje fatální ohrožení všech občanů ČR. Kdo doufá, že je osvítí racionalita a vlastenectví, je obdivuhodný optimista a slepě věří, že politici mají řešení.

Systém moci, kterým vládnou naši politici, je v koncích: už nemají ty zásadní nástroje řešení problémů. Vlastní odpovědnost schovali za rozhodnutí vyšší moci – EU. Tajné dodatky smluv, jednání jen pro vyvolené bez účasti veřejnosti. Inu, pro demokracii se musí přinášet oběti.

Krom vlastizrádců v politických stranách a hnutích máme stejná vlastizrádná média. Vrcholem ledovce je nákaza multikulturního moru, která postihla i některé vysoké školy včetně docentů a profesorů. Své společenské renomé degradovali na lokaje a je nepochopitelné, jak útočí na vlastní stát, který je dobře živí a dává jim akademické svobody. Je to průhledné a již historicky ověřené, proč se cpou parazité s přednáškami na vysoké školy mezi studenty. Prostě mládež musí být přetvořena a převychována. Děti ukřičí vlastní rodiče, ukřičí vlastní učitele a pak půjdou bourat starý svět a staré hodnoty. Umazané kříže kostelů a katedrál na propagačních letácích, to je jasný vzkaz. Zvykejte si na Islám, protože ten volby nepotřebuje.

Nic z historie neplatí

Revizionismus je další metastáze politického moru. Kdo jsou ti novodobí badatelé nad historickou pravdou? Kdo a proč vytváří nová a nová témata ke zkoumání? A proč jsou Češi vždy ti největší „parchanti“ v popisu novodobých historiků? V závěrech uráží Čechy a mění historická fakta.

Nikým nevolená parta vyškolených kádrů ideově obsazuje školky a školy. Historie je přepsaná, a tak se bude učit ponovu. Pár jedinců, kteří se ne a ne vzdát rozumu a hrdosti, nemají lehké postavení. Opět platí, že chytří lidé jsou velmi nebezpeční.

Staří a nemocní nesmí překážet zdravým a silným. „Zabijte“ si svoji babičku, až bude stará a nebude moci – jak jinak nazvat toto šílenství eutanazie? Podpora ze strany politiků a aktivistů je přímo zvrácená ukázka a selhání zdravotního systému. Už se ničeho neštítí, protože elita psychopatů, korporátních sadistů nemá strach, že je někdo vyžene od koryt a zničí systém, ve kterém panují. Pod svou kontrolou mají výkonnou moc a z ruky krmí umělce a jiné parazity v podobě kulturních soldatesek. Ta obrovská přesila s miliardami a deprivanty všech druhů vládne doma, v EU a téměř po celém světě.

To dříve doženou masy do války, než by se vzdali moci. Vždy to fungovalo a bude i dnes.

Každé volby jdou voliči k urnám ve víře lepšího života a poměrů ve společnosti. Po tolika letech zkušeností se stále stejnými lidmi v politických stranách opět lidé zvolí stejné papaláše a stejné parazity. Zvrácený systém, který se ukotví, nakonec lidé chrání a akceptují.

Skutečný boj probíhá mezi superbohatou elitou a politiky, kteří ji stvořili. Karty se obrátily a bezmocní politici jen doufají, že neztratí sponzory. Byznysplán už politiky nepotřebuje. Pokud bude třeba ukrást opět miliardy (lithium), není problém pár milionů pustit z kořisti. Sám premiér Sobotka tvrdí, že jsme otevřená ekonomika, a tak je jedno, kdo bude vlastnit České přírodní zdroje. Že nemáme vlastní vodu, už nikomu nepřijde podivné.

Počet všech nesmyslných zákonů trhá rekordy a další jsou na stole – čeká se, až bude po volbách.

Voliče nemůžeme stresovat oznámením o půl milionu přesídlenců. Nemůžeme stresovat voliče rozhodnutím evropské vlády pro Čechii, o koho se máme postarat ve jménu společných hodnot.

Nemůžeme voliče stresovat, že v Čechii se bude používat opět pojmenování Sudety, jednoho dne se jistě ukáže pravý důvod Hermanovy a Bělobrádkovy spanilé jízdy za krajany ze Sudetendeutsche Landsmannschaftu.

Téměř všichni politici v nějaké funkci mají dost informací a vědí mnohem více. Proč nic neudělají, proč a čeho se bojí a proč tak snadno zrazují své vlastní sousedy a přátele, své voliče a vlast? Vždy dostanete politicky korektní odpověď. Hodnoty jako demokracie, svoboda, láska k bližnímu. Výborně vymyšlená, dokonalá, beztrestná likvidace vlastního státu. Všichni chtějí přece pomáhat a za pomoc se netrestá.

Salónní intelektuálové a politické mrtvoly si myslí, že nebude tlaků na politickou změnu a dokonce na změnu systému. Vidíme na tisících vetřelců, jak lomcují branami evropských států a jdou si vzít, co potřebují a zabrat pro sebe nová území. Není odvaha bránit a chránit vlastní kulturu, nebude nikdo bránit ani majetky miliardářů, kteří pohrdají lidmi a jejich osudy jsou jim ukradené.

Za dveřmi jsou další volby, miliony vyhozené z oken na propagaci bezbřehého egoismu, narcismu a skupinové hlouposti. Z voleb je pouhá divadelní komedie s předem daným výsledkem.

Občas se ukáže nová politická síla, ovšem složená opět z politických turistů. Tolik energie pro další papaláše na jejich zvolení, aby stejně jako všichni ukradli poslední zbytky svobod a udrželi v Čechii otroctví.

Žádná politická strana nemá moc provést očistné změny a již v zárodku má svázané ruce podřízeností korporátním bossům. Nikdo z poslanců na náměstích nesdělí, kolik miliard přihráli neziskovému sektoru, kolik miliard vyčlenili na integraci vyznavačů islámu a pro podporovatele nových spoluobčanů. Politickým vůdcům je právě na těch náměstích vhodné připomenout zásadní věci. Co tak sběr víček pro vetřelce a miliardy pro naše nemocné děti a pro nemohoucí babičky a dědy na LDN? Jsou to ty správné otázky?

Jak se zbavit politiků, kteří kolaborují s cizí mocí proti vlastním lidem? Jak vyhnat parazity z neziskovek i s jejich chlebodárci?

Všechny snahy odvolat a potrestat prolhané politiky a kolaborující vlastizrádce skončily u slov. Nezávislá média jako poslední ostrůvky svobody projevu dělají, co mohou. Mlčenlivý souhlas je reakcí na prohnilost a zvrácenost stupidního chování politiků. Je to enormní bezmocnost a stejně tak enormní naštvanost. Pěkně to novodobé šlechtě vychází. Lid remcá, ale neohrožuje a nějaké pouliční vyřvávání, to je přece politický důkaz, že navenek demokracie funguje.

Demokracii ukradli korporátní fašisti

Ekonomický spolek největších korporátních poskoků, to je Evropská unie! Dotace, to jsou nástroje moci a vydírání a likvidují trh i s měnou. Už nemá smysl reagovat na nařízení z Bruselu. Vysavače, okurky, genderová rovnost, invazní mor likvidující státy EU. Za každým rozhodnutím proti vlastnímu lidu a v jeho neprospěch jsou konkrétní jména. Ta je třeba si pamatovat a bedlivě sledovat. Jednají bez mandátu, kudy chodí, tam škodí a vše chtějí mít pod kontrolou. Nedají si pokoj a stále budují pevnější hráz mezi šlechtou a těmi dole. Nesmyslné zákony, kriminalizace kritického myšlení a zvrhlá podpora genderu je konečná.

Nebudu akceptovat žádné třetí či páté pohlaví a sociálně kulturní experimenty. Lidem je již zle při pohledu na politické špičky v čelech homosexuálních průvodů. Stejně zle je lidem při pohledu na semknuté pohlaváry, když jejich migranti vraždí a plení. Že si máme „zvykat“? Takové slovo snad nemůže použít soudný a emočně vyzrálý jedinec. Ti lidé snad nemají něco v hlavě v pořádku. Po dojemném pozérství smutku opět pokračují ve zničujících ústupcích islámu.

Po možnosti volby pohlaví přijde možnost cítit se pruhovaným prasetem, koněm, slonem a vším, čím chcete být. Místo řeči bude možné hýkat, kvičet a ržát a vyžadovat genderové záchodky s podestýlkou a čerstvou slámou.

Je to další přímá i nepřímá podpora zvráceností ze strany evropské gender rovnováhy. Dnes jdou politické špičky v první řadě pochodu Adamitů a druhý den se budou v ČT předvádět, jak jim záleží na rodině. Volební divadlo začíná, kdo má ještě sílu na vzdor, může se ptát a pokládat správné otázky. Je pravděpodobné, že opět lidé uslyší ty samé odpovědi.

Je třeba nahlas sdělit všem mocensky posedlým psychopatům, zrádným politikům, parazitům ze všech pitomých neziskovek, nikým nevoleným aktivistům a válečným štváčkům – dost!

Konec vaší manipulace, konec sociálních experimentů a vašich debilizačních nástrojů! Je čas vystoupit ze zločineckého uskupení NATO a z Evropského otrockého paktu EU. Budou si muset najít jiné levné otroky pro jejich zisky.

Vždy nás západní státy a jejich hodnoty zradily, podvedly – a zradí opět. Slunce vyjde i po odchodu z Evropské unie a stejně vyjde po odchodu z NATO. Je nutné vypsat referenda a odstavit politiky, kteří brání lidovému hlasování. Neutralita je možná a místo pomatených přednášek na téma migrace, navést téma neutralita České republiky. Armádu, tedy její zbytky, poslat z ruských hranic na domácí hraniční čáru a hlídat životní prostor, který patří jen občanům České republiky. Odmítám dát hlas politikům, kteří mne okrádají a chtějí přinutit dělit se o svůj životní prostor a odebrat mi právo na obranu. O životní prostor se bojuje a bojovat bude!

Evropská unie se rozpadá a rozpadá se struktura NATO. Je třeba se připravit se na bolestné změny.

Nevyhnutelnost je za dveřmi.

Vincent Pribula

Ohodnotit článek
(31 hlasujících)

Přečtěte si

 • Je Putin opravdu připraven „hodit“ Írán přes palubu?

  Ve svém dalším znamenitém rozboru analytik Saker přináší odpovědi na otázky, které musely přijit na mysl každému, kdo sleduje situaci na Blízkém východě. Rozkrývá mimořádně komplexní hru, kde věci nejsou zdaleka takovými, jakými se zdají být, ať už se týkají vztahů Ruska a Izraele, pozic Íránu a šíitských sil, prostředků a především konečných cílů nejvýznamnějších účastníků syrského konfliktu. Článek vyšel v českém překladu na serveru Zvědavec.

 • Ruští experti: Sestřelené Tomahawky důkladně zkoumáme, výsledkům přizpůsobíme vývoj

  Zachovalé celky, ale i fragmenty západních raket sestřelených nedávno nad Sýrií jsou „velmi zajímavé“ pro ruské experty, kteří se zabývají vývojem vojenských radioelektronických prostředků. „Poznatky získané během prozkoumání amerických křídlatých raket Tomahawk, které před nedávnem předala Rusku Sýrie, budou využity při konstrukci nových prostředků radioelektronického boje (REB),“ prohlásil poradce náměstka generálního ředitele koncernu Radioelektronické technologie (KRET) Vladimir Michejev.

 • Rostislav Iščenko: „Stalinistickým kurzem“

  Naši západní partneři jsou při svých pokusech o zkrocení ruské vlády, která se stala příliš nezávislou, vynalézaví, ale ne důslední. Ještě před několika lety bojovali proti Kremlu pod heslem „Putin je dnešní Stalin“. Ale Obama ještě nebyl „chromou kachnou“ a ani nejpokročilejší experti CIA a NSA netušili, že Trump se bude ucházet o post prezidenta, když se počátkem roku 2016 ukázalo, že Putin nejen že není „Stalinem dneška“, ale je kritizován, že v domácí a zahraniční politice nepoužívá stalinistické metody.

 • Jedno slovo pro pět let vývoje Číny: Průlom

  Zatímco významná část světa se v uplynulých pěti letech potácela v důsledcích vrcholu globální ekonomické krize, Čínská lidová republika prodělávala nebývale pozitivní změny nejen v hospodářské či sociální sféře, ale například i v oblasti inovací. Podrobněji o těchto změnách hovořil ve svém projevu čínský premiér Li Kche-čchiang.

 • Smrtelné nebezpečí pro Abramsy: osmdesátihlavňový „Buratino“ bude moci ničit tanky po desítkách

  Instalace prvků aktivní ochrany na tanky a další obrněná vozidla americké armády nutí Rusko soustředit pozornost na vylepšování schopností překonávání obrany potenciálního protivníka. Jedním ze spolehlivých způsobů jsou mnohohlavňové reaktivní zbraně.

 

 

 

Nejčtenější články - Blogy a komentáře

 • Proboha jak proti nim chtějí vyhrát válku?
  Letošní připomínka vítězství nad fašismem ukázala, jak totálně mimo mísu jsou všichni, kteří se pokoušejí rozdmýchat válku s Ruskem.
  středa, 09 květen 2018 23:00 Přečteno 11974 krát
 • Patříme na Západ, ne na Východ
  Ruský prezident Vladimir Putin v úterý 15. května otevřel projekčně i realizačně nesmírně náročné dílo: devatenáct kilometrů dlouhý krymský most, jehož stavba trvala pouhého dva a čtvrt roku.
  úterý, 15 květen 2018 22:12 Přečteno 8097 krát
 • Co se stalo s tím Západem, kde jsem se kdysi narodil?!
  Upřímně řečeno, jsem ohromen, v úžasu a dokonce i v rozpacích. Narodil jsem se ve Švýcarsku, prožil tam většinu svého života, navštívil jsem většinu evropských zemí a v USA jsem žil 20 let. Přesto jsem si ani v těch nejdivočejších nočních můrách nedokázal představit, že Západ poklesne tak hluboko, jak…
  středa, 28 březen 2018 11:48 Přečteno 6384 krát
 • Přichází čas rozhodujících událostí
  Přichází čas rozhodujících událostí, které přesahují chápání našich prodejných politiků a zdebilizované mládeže. Na všech frontách společenského i profesního života je cítit obrovské napětí. Sledovat média je jen pro otrlé. Usadila se nám tu nová modla, a to spojenecké závazky a solidarita. Je možné být solidární s masovými vrahy a…
  středa, 11 duben 2018 23:00 Přečteno 6103 krát
 • Ameriko, Ameriko… Jak vlajková loď kapitalismu přivedla svět k záhubě a proč je Putin nadějí
  Ameriko, Ameriko, už nejsi, čím jsi bývala. Ve dnech, kdy Donald Trump riskuje vyvolání třetí světové války, množství lidí prozírá a nemůže uvěřit, že jejich milovaná Amerika je schopná udělat něco tak strašlivého a navíc na základě zjevných lží.
  středa, 18 duben 2018 20:52 Přečteno 5415 krát

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru