Drazí přátelé v zahraničí, slyšte, proč Trump zvítězil (dopis rodáka z Clevelandu)

Dobrý den všem. Jsem Američan, který se narodil a vyrůstal v Clevelandu, ve státě Ohio, ale před čtyřmi lety jsem se rozhodl navždy opustit USA a přesídlit do Ruské federace.

Obracím se na vás přímým dopisem, i když to ve svých článcích obvykle nedělám. Vím, že mnozí z vás jsou zmateni a snaží se pochopit, proč Trump vyhrál volby. Chápu, co cítíte, protože pro cizince je těžké správně pochopit, co se právě děje ve Spojených státech. Nejlepší způsob, jak vám to mohu objasnit, je hovořit za sebe s nadějí, že porozumíte mému postoji. Neočekávám, že se někdo ztotožní s mým pohledem na věc, dělám to proto, aby každý pochopil, co pohnalo příznivce Trumpa jít do volebních místností a zatřást s establishmentem.

Navzdory tomu, že již nežiji v USA, narodil jsem se a vyrostl ve městě, které představuje kvintesenci stereotypů v současných centrálních státech Ameriky. Je to Cleveland ve státě Ohio. I když jsem procestoval téměř polovinu světa, nikdy jsem neztratil kontakt s místem, kde jsem se narodil, a vždy si budu pamatovat zkušenosti, které formovaly můj pohled na svět. Dosud udržuji kontakt s rodinou a s několika blízkými přáteli, takže mám přehled o tom, co se děje „doma“. Jak se říká: Můžete odvést dívku z vesnice, ale vesnici ven z dívky nedostanete nikdy.

V dobrém nebo ve zlém, vždy budu ztělesňovat některé „americké“ vlastnosti, které mi dalo moje clevelandské vychování, a vzhledem k tomu, že toto založení nyní převládá v politickém duchu současných USA, o čemž svědčí i triumf Trumpa, chci vám o tom něco říci v naději, že všichni tak lépe pochopíte změny, k nimž dnes dochází v USA. Když jsem byl mladší, muž, jemuž říkám „strýček Vinnie“, mi oduševněle řekl, že „rozdíl mezi geniem a šílencem je v tom, že prvnímu se daří vysvětlit své myšlenky ostatním.“ Vzhledem k této moudrosti se mohu pokusit pomoci všem mým zahraničním přátelům pochopit mentalitu typického podporovatele Trumpa.

Mnoho nenávistné kritiky jsme si já a desítky milionů dalších lidí museli vyslechnout o tom, jací jsme „rasisté“, „fašisté“ a „bílí utlačovatelé“ jenom proto, že jsme otevřeně vyjadřovali, nakolik rétorika a postoje Trumpa odpovídají přání mnoha Američanů. Ale my jsme se nevzdali a jen nás to posílilo v naší víře, protože jsme věděli, že máme pravdu a že americký národ nakonec zvolí Donalda Trumpa příštím prezidentem Spojených států.

To je důvod, proč „outsideři“ jako já a ti, kdo sdílejí můj postoj a podporují Trumpa, se ukázali natolik silnými, že nakonec prorazili úzkoprsé myšlení establishmentu a vyjádřili to, co se ve skutečnosti děje. S „politickou korektností“ bude konec.

Žádný cizinec nikdy nemůže zcela pochopit, co přineslo vítězství Trumpa. I pokud žil v USA mnoho let a neprožil to, co zažívá střední třída (a ne prestižní a vládnoucí business-class) v průběhu celého svého života.

Michael Moore, který stejně jako já pochází ze „zrezivělého pásu“, chápe mentalitu milionů Američanů, kteří se vzbouřili proti establishmentu a prorazili „firewall“ Hillary na Středozápadě. Vysvětlil, proč voliči v tomto sociálně a hospodářsky „odstaveném / zapomenutém“ koutě USA se budou klonit k Trumpovi, přestože se předpokládalo, že musejí být proti zvolenému prezidentovi. Podporovatelé Trumpa sdíleli na YouTube nejaktuálnější a motivační část řeči Moorea plnou dramatických obrazů a hudby, a já doporučuji strávit pět minut naslouchání tomu, co říká.

Když žijete v prostředí drog, chudoby, zločinců, špatných silnic a beznaděje, jediné co vám zbývá, je únik sexem, alkoholem a hudbou, a to jediné vám establishment nabízí, aby uklidnil masy a udělal vám „dobře“, byť jen na krátký („veselý“) okamžik. Po té, co vypnou televizi nebo ulehnou do postele po večírku, stojí lidé na druhý den ráno před stejnými problémy a absolutně nic se nemění k lepšímu kromě skutečnosti, že někteří si nyní našli sociálně přijatelnou útěchu v tom „obracet se k medicíně“ při boji s odpudivou skutečností, s níž se musejí vyrovnávat den co den po celý svůj život.

Mnoho Američanů původem z mých poměrů neví, co je to „opravdový odpočinek". Nejezdí po světě jako Evropané během „dovolených“. Mnozí obyvatelé centrálních států USA se dokonce jen stěží dostanou z jedné části své země do druhé, protože průměrný obyvatel Clevelandu má tak nízkou mzdu, že je pro něho drahé sebrat finanční prostředky například na cestu do Kalifornie, aby se trochu ohřál na slunci. Další věc je, což většina cizinců nepochopí, že lidé z mé části země nemají ani dovolenou / prázdniny, jako zbytek světa. Pokud pracujete ve sféře služeb s nízkou úrovní mezd nebo se nacházíte na pozici administrativního zaměstnance nižší úrovně, pak nikdy nedostanete ještě dva týdny dovolené. Pokud se budete ženit / vdávat, to nejlepší, o čem můžete snít, je strávit týden líbánek u Niagarského vodopádu, a to vše jen proto, že je to výhodné, blízko a ne příliš drahé.

Celý život jste vyrůstali a poslouchali řečnit establishment a jeho média o tom, jak „velká“ a „silná“ je Amerika, že je to „nejlepší země na světě“, ale vše, co vidíme kolem sebe, je společenský a ekonomický rozvrat, a už si ani neumíme představit, že by to někdy mohlo být jinak.

Mnoho podniků zavřelo obchody a přestěhovalo se do Mexika, Číny a zemí, o nichž průměrný Američan z mých krajů nikdy ani neslyšel, nebo jejichž jména neumí vyslovit, a to všechno kvůli globalizaci v období po studené válce, která začala za Bill Clintona a NAFTA. Ale současně s tím vidíme, že jsou zde s námi někteří lidé, kteří žijí, jak se zdá, velmi dobře a přitom pro to nemusejí nic dělat.

Jako cizinci budete šokováni, když to uslyšíte, ale mnoho lidí v Clevelandu nemůže pochopit, že „uprchlíci“, některé menšiny a ilegální přistěhovalci mohou žít „na vysoké noze“ na úkor daňových poplatníků a státní podpory, která jim na rozdíl od „politicky korektní“ kategorie lidí byla poskytnuta vpravdě na příživnictví. Neočekávám, že lidé mimo USA by to pochopili, (jen do času, než se imigranti naplno rozlezou po celé Evropě – pozn. překl.) a dokonce i mnoho Američanů, kteří nežijí v „zrezivělém pásu“ (a to i těch, co tam žili dříve), to pravděpodobně bude považovat za výmysl, ale mnoho z výše uvedených typů lidí – a mezi nimi i hodně bílých – zneužívají „dávek“ systému k získávání věcí a služeb s minimálním úsilím.

V „politicky korektní“ anti-utopické společnosti, jakou se „liberálně-progresivní“ a kulturní marxisté demokratické strany snažili vytvořit mnoho desítek let, bude stát poskytovat bydlení, jídlo a platit lidem pouze za jejich rasu a třídu, přitom se „původně plánovalo“, že tato pomoc bude časově omezená pro ty, kteří si nemohou sami náležitě pomoci, ale mnoho lidí toho nestydatě zneužívá, takže se tyto dobré úmysly proměnily v krmítko, z něhož neustále tyjí levičáci ochotní být trvale závislí na establishmentu. Tito lidé se záměrně „spokojili s nižší úrovní“, než jaké by mohli dosáhnout, pokud by tvrdě pracovali, protože „americký sen“ zůstává nedostižný pro mnoho lidí v této části země a oni pochopili, jak snadné je dostávat podporu od systému a ostatních Američanů.

Neprosím se o váš souhlas s tím, co jsem uvedl, pouze popisuji pohled „zevnitř“, proč tolik lidí v Ohiu a v „zrezivělém pásu“ podpořilo Trumpa v jeho snaze porazit establishment, který je bezostyšně oloupil, zanedbává je a nespravedlivě pomáhá druhým. Tito lidé v den voleb rozhodně změnili běh americké historie a jsou hrdí na svoji „politickou nekorektnost“ i na to, že se vzbouřili proti systému, který táhne jejich životy ke dnu. Výše uvedené příklady nespravedlnosti a nepřetržité pokusy establishmentu potlačit lidskou identitu přecházejí do útoku proti náboženské svobodě a tradicím. A lidé v „zrezivělém pásu“ řekli dost.

Cizinci nechápou, co cítí Američané v této části země, že žijí pod kladivem tyrana a totalitní ideologie, která eliminuje jejich nesouhlas osočováním z „rasismu“, „fašismu“ a „nadřazenosti bílé rasy“ a nepřetržitě jim vymývá mozky, aby uvěřili, že skutečný problém není v systému. Vzpomeňte si na knihu „1984“ George Orwella a budete mít představu o tom, kolik lidí vnímá ideologii „politické korektnosti“ ze stejného úhlu pohledu. Ti, kdo trpěli pod takovým dohledem, se nakonec vzbouřili, když přišel čas.

Všichni tito disidenti anti-„politické korektnosti“ se domnívali, že pouze oni jsou „šílení“ mezi těmi, jimž vymyli mozky, ale přišel Donald Trump a dal jim signál, že nadešel historický okamžik, na jaký čekali celý svůj život, aby konečně povstali proti této totalitní ideologii.

Nebýt „politické korektnosti“, nikdy by se Donald Trump nevyzdvihl, aby pomohl tvrdě pracujícím dříčům.

Převládající pracující třída, obyvatelé „zrezivělého pásu“ po celá desetiletí neměli žádný hlas a po celou dobu kypěli hněvem. Nemohli vystupovat proti obrovskému rozmachu trestné činnosti lidí s tmavou kůží, protože jinak by byli obviněni z rasismu. Nemohli odsoudit globalizaci a outsourcing svých prostředků v Mexiku, Číně a dalších zemích, jinak by byli obviněni z fašismu. Bože chraň, aby tito lidé začali mluvit o stavbě zdi s Mexikem, aby se zastavily desítky milionů ilegálních přistěhovalců a tuny smrtících drog, které zaplavily Spojené státy po vstupu do NAFTA, ihned by získali označení „bílí rasisté“. Tito lidé si mysleli, že zůstali sami ve svých pocitech, protože systém mistrně prosadil jediný způsob myšlení. Ale pak se objevil na scéně Donald Trump, miliony lidí se konečně sjednotily na mítincích a ve společenských alternativních médiích a nabrali odvahy, aby se kolektivně vzepřeli útlaku ze strany elit.

Když přišel den voleb, frustrovaní Američané neustoupili a nepodlehli provokacím establishmentu, že Hillary předežene Trumpa historickým náskokem, a šli volit, protože věděli, že je to jejich jediná naděje na změnu žalostné situace.

Byla to nejintenzivnější psychologická operace establishmentu proti americkému lidu – pokus přesvědčit lidi, že Trump nemá šanci na výhru a že hlas pro něho jen potvrdí, jaký jste „rasista“, „fašista“ a „bílý utiskovatel“, ale ztroskotala.

„Politická korektnost“, globalizace a svoboda ilegální imigrace bez kontroly „uprchlíků“, přesídlení milionů lidí, kteří se odmítají asimilovat a integrovat do americké společnosti, nebo dokonce mluvit anglicky – prostým faktem života je, že se s těmito lidmi „hodnými soucitu“ budou občané nuceni smířit a vypořádat, dokud nezemřou (nebo nebudou zabiti některým z „nově příchozích“ ve svých rodných městech). Avšak předpoklady establishmentu a jeho elit byly špatné a podporovatelé Trumpa to věděli, protože se nakonec sjednotili a uvědomili si, že ztělesňují mlčící většinu, zklamanou, utápějící se v beznaději a chudobě, která převládá v „politicky korektním“ systému. Rozhořčení proti systému bylo tak silné a rozšířené, že Hillary zvítězit prostě nemohla.

Válka proti národu byla vedena Američany proti Američanům a proti americkým hodnotám, a to je naprosto bezprecedentní událost v americké historii.

Dokonce ani taktika „rozděl a panuj“ tak vlastní barevným revolucím, které jsou nyní rozpoutávány Georgem Sorosem a jeho místními extremisty z hnutí Black Lives Matter, nemůže vystrašit přesvědčené příznivce Trumpa, že se mu nakonec podaří osvobodit je z jejich utrpení a zlepšit jejich životy.

Vážení zahraniční přátelé, zapomeňte na vše, co jste si kdy mysleli o systému v USA, národní ideologii a americkém lidu – nyní vy a 99 % jiných neamerických pozorovatelů začínáte chápat vnitřní nuance Ameriky Trumpa. Můj stát Ohio byl nejvíce rozčarovaný z Hillary Clinton (pro ni hlasovalo jen 9%), což šokovalo establishment. My, lidé z Ohia jsme srdce „Tramplandu“. Trump zde předstihl svoji soupeřku nejen o několik procent, jako v jiných „rozviklaných“ státech, ale s působivým náskokem. To by měl být více než dostatečný důkaz, že já, jenž jsem se narodil a vyrostl v Clevelandu, jsem vám řekl pravdu o tom, jak a proč Trump vyhrál v „zrezivělém pásu“ a prolomil „firewall“ Hillary.

Neočekávám, že byste pochopili vše, co jsem napsal, a souhlasili s tím, ale cítil jsem povinnost vynaložit veškeré úsilí, abych vám umožnil poznat, proč Trump vyhrál volby a jaké byly důvody „zrezivělého pásu“ začít vzpouru proti establishmentu. Podporovatelé Trumpa potvrdili těmito volbami, že systém a všichni jeho podvodníci celou dobu lhali o „jistém vítězství“ Hillary. Jak zesměšňovali protistranu po více než jeden a půl roku jako „konspirační myšlení“ a „pravicové spiknutí“ (s mystickými vazbami na ruské tajné služby) potvrdilo fakt, že establishment skutečně lhal celou tu dobu a vedl psychologickou válku proti americkému lidu. To nikdo nemůže popřít, fakta jsou fakta a všichni „oficiální myslitelé“, „učenci“ a „experti“ neměli pravdu, protože buď záměrně odmítli přijmout zřejmou skutečnost, nebo očekávali nějaké výhody z jejich vztahu s establishmentem.

Před námi jsou těžké časy a národ je rozdělen a polarizován více než kdy jindy. Je to způsobeno především psychologickými účinky přetrvávající války establishmentu vedené proti lidem, než jinými faktory. Druhá americká revoluce je skutečné vítězství amerického národa nad establishmentem, ale nyní čelí kontrarevoluci ze strany Clintonových příznivců scházejících se v ulicích mnoha prodemokratických amerických měst. Jak ironické, že lidé, kteří ještě před několika dny kritizovali Trumpa, že není připraven přijmout výsledky hlasování, teď neuznávají jeho vítězství a jsou hotovi rozervat americká města i druh druha jen proto, že se jim nepodařila manipulace s volbami.

Nemyslím si, že někdo ví, jak daleko zavedou své vzbouřence jejich neokonzervativní vůdci, a jak zvolený prezident Trump odpoví na jejich nepořádky. Ale o čem nemůže být pochyb, je holá skutečnost, že zastánci Trumpa ze „zrezivělého pásu“ na Středozápadě, kteří ho dovedli k vítězství, se sjednotí na podporu Druhého převratu vytvořením hnutí „obrácené barevné revoluce", aby se právně ochránila ústavní legitimita 45. amerického prezidenta, pokud se věci začnou katastrofálně vymykat kontrole.

Andrew Korybko

Zdroj: katehon.com

Překlad: ralh

Foto: YouTube.com

Ohodnotit článek
(50 hlasujících)

Přečtěte si

 

 

 

Nejčtenější články - Blogy a komentáře

 • Proboha jak proti nim chtějí vyhrát válku?
  Letošní připomínka vítězství nad fašismem ukázala, jak totálně mimo mísu jsou všichni, kteří se pokoušejí rozdmýchat válku s Ruskem.
  středa, 09 květen 2018 23:00 Přečteno 9105 krát
 • Nikdo nás neposlouchal, tak teď poslouchejte: Všechny systémy protivzdušné obrany můžete spláchnout do záchodu
  Nový Sarmat, strategický komplex raket s plochou dráhou letu bez omezení vzdálenosti, vybavený jadernou výzbrojí, bezpilotní jaderné ponorky – nic z toho u našich drahých partnerů neexistuje a ani není rozpracováno, ohlásil Vladimir Putin.
  neděle, 04 březen 2018 21:33 Přečteno 8356 krát
 • Patříme na Západ, ne na Východ
  Ruský prezident Vladimir Putin v úterý 15. května otevřel projekčně i realizačně nesmírně náročné dílo: devatenáct kilometrů dlouhý krymský most, jehož stavba trvala pouhého dva a čtvrt roku.
  úterý, 15 květen 2018 22:12 Přečteno 6691 krát
 • Co se stalo s tím Západem, kde jsem se kdysi narodil?!
  Upřímně řečeno, jsem ohromen, v úžasu a dokonce i v rozpacích. Narodil jsem se ve Švýcarsku, prožil tam většinu svého života, navštívil jsem většinu evropských zemí a v USA jsem žil 20 let. Přesto jsem si ani v těch nejdivočejších nočních můrách nedokázal představit, že Západ poklesne tak hluboko, jak…
  středa, 28 březen 2018 11:48 Přečteno 6218 krát
 • Přichází čas rozhodujících událostí
  Přichází čas rozhodujících událostí, které přesahují chápání našich prodejných politiků a zdebilizované mládeže. Na všech frontách společenského i profesního života je cítit obrovské napětí. Sledovat média je jen pro otrlé. Usadila se nám tu nová modla, a to spojenecké závazky a solidarita. Je možné být solidární s masovými vrahy a…
  středa, 11 duben 2018 23:00 Přečteno 5989 krát

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru