Pokud RF neochrání ruské zájmy na Donbasu, nebude, kdo by je hájil v Bělorusku

Strategickým cílem Spojených států ve vztahu k Bělorusku je jeho přeměna na protiruský stát, podobně jako se to stalo s Ukrajinou, a jeho začlenění do Balticko-černomořského sanitárního kordonu. Pro EurAsia Daily to uvedl politolog Kirill Averjanov-Minskij, když komentoval prohlášení Alexandra Lukašenka o snaze normalizovat vztahy USA a Běloruska „za oboustranně výhodných podmínek“.

Připomeňme, že 6. července se Lukašenko setkal s americkým chargé d'affaires v Bělorusku Scottem Rowlandem. Během setkání pak prohlásil, že Bělorusko nikdy neskrývalo skutečnost, že bez normalizace vztahů se Spojenými státy nebude mít Bělorusko „plnohodnotnou zahraniční politiku."

K dosažení svých představ rozvíjejí Američané aktivity ve třech základních směrech:

1. podpora prozápadní opozice s cílem vyvolat v Bělorusku její protiústavní převzetí moci;

2. vytvoření pozitivního obrazu USA a dalších zemí Západu mezi občany Běloruska;

3. zavlečení Lukašenkova režimu do sféry západního vlivu (to v případě, že by scénář „běloruského majdanu“ nezafungoval).

Během posledních dvou let, kdy se již dostatečně přesvědčily o neschopnosti prozápadní opozice, se USA soustředily na třetí z uvedených směrů,“ uvedl Averjanov-Minskij.

Podle jeho názoru chápe Lukašenko zlepšení vztahů s USA jako způsob, jak se ještě výrazněji distancovat od Ruska, kterého se obává. „Alexandra Grigorjeviče (Lukašenka) v poslední době pronásledují utkvělé představy o možnosti, že by se v Minsku objevily ruské tanky, před kterými mohou jeho ‚modrookou republiku' zachránit jen USA,“ uvedl expert.

K tomu politolog konstatoval, že uvedené fobie běloruského prezidenta nemají žádný vztah ke skutečnosti. „Rusko je hlavním odběratelem běloruských ‚ležáků' a ruské vedení nikdy nezpochybňovalo suverenitu Běloruské republiky, i když Lukašenko vyvádí protiruské ‚psí kusy'. Není přitom žádných pochyb o tom, že američtí ‚partneři' provedou při první příležitosti s ‚baťkou' totéž, co provedli s Miloševičem nebo s Kaddáfím,“ je přesvědčen Averjanov-Minskij.

Prezident Institutu národní strategie Michail Remizov pro EADaily uvedl, že cíl USA ve vztazích s Běloruskem v současné době spočívá v tom, netlačit ho příliš silně do náruče Moskvy tak, aby zůstala zachována možnost ho politicky ovlivňovat zvnějšku.

Zájmem USA je nezbavit Lukašenka manévrovacího prostoru a nedopustit, aby se dostal do situace, kdy bude připraven jít na ještě těsnější sblížení s Ruskem, jakým by bylo rozmístění ruských vojenských objektů na území Běloruska nebo vytvoření měnové unie s Ruskem. Za svůj hlavní úkol tedy pokládají ponechat Minsku volnost v rozhodování v zahraničněpolitických a zahraničně ekonomických otázkách, ovšem tak, aby se (v jejich chápání světa) nestal rukojmím Moskvy,“ říká tento expert.

K normalizaci vztahů USA s Běloruskem na té úrovni, jaká byla v dané situaci reálná, již podle Remizova došlo. A Minsk k tomu plně přispívá. „Minsk nyní nepociťuje velký tlak ze strany Západu. Bělorusko však dnes zajímá především Evropská unie jako prostor obchodu; od USA pak očekává, že ustane se svým nepřátelským postojem a nátlakem. A k tomu skutečně došlo. I když vzájemné vztahy mezi USA a Běloruskem nelze nazvat přátelskými, jejich současná úroveň nebrání Minsku normalizovat vztahy s Evropou,“ uvedl Remizov.

Co se týká Lukašenkova prohlášení v průběhu setkání se Scottem Rowlandem, nešlo podle Remizovova o nic víc, než o diplomatické repliky.

Jak prohlásil pro EADaily běloruský politolog Jean Chubukov, „z jedné strany odrážejí podobná prohlášení Lukašenka vysoký stupeň přítomnosti našich západních partnerů v jeho nejbližším okolí. Z druhé strany fakticky dokazují logický důsledek pasívní politiky úřadů RF, které pořádají vítězné pochody proti IS v Sýrii, zatímco mají na hřbetě ukrajinskou ostudu a nevšímají si vznikající ještě větší ostudy v Bělorusku.“

Jak tento politický analytik poznamenal, „svaté místo není nikdy prázdné“. A dále uvedl: „Pokud se podle něj ruské úřady nezačnou Běloruskem zabývat, tak se během pěti či šesti let z frajírků, kterým dnes úřady umožňují se ‚ukázat' jen v povolených dnech, jakým je třeba Den Svobody, stanou politické špičky.“ A jak je tento expert přesvědčen, nastanou potom problémy zcela jiných rozměrů.

Je velmi smutné, že ruští političtí specialisté na Bělorusko, kteří mají k dispozici všechny informace týkající se dění v tomto státě, nic nedělají. V nedaleké budoucnosti nás čeká ten samý scénář, který proběhl na Ukrajině, díky vágnímu postoji Ruska a zjevně klamných představ typu ‚vždyť jsou to naši lidé, nic se nestane'. No – nestane... Fašismus udělal z Německa vědců a vynálezců stádo šílených zabijáků. Ten samý fašismus nadělal z lidí Ukrajiny primitivy útočící na civilní obyvatelstvo Donbasu. Rusko s tím prý nemůže nic dělat. Přitom pokud bude válka na Donbasu pokračovat, žádná opozice proti fašismu tam nezbude. Žádní lidé ochotní hájit ‚Ruský svět' v zemi nezbudou, protože nikdo se nechce stát pouhou potravou pro děla,“ konstatoval Chubukov.

Procesy probíhající v Bělorusku a na Donbasu jsou podle jeho názoru projevem „zahraničněpolitického fiaska“ ruského ministerstva zahraničních věcí. „Pokud nebude správným způsobem vyřešena otázka Donbasu, bude Bělorusko pokládat ruské ministerstvo zahraničí za nezpůsobilé k jednání. To je také důvodem odklonu politických špiček Běloruska k Západu. Pokud už se Rusko nechce nebo nemůže zastat lidí, kteří se zbraní v ruce hájili zájmy Rusů proti zjevným fašistům, pak jaká asi budoucnost očekává Bělorusko s jeho proruskou politikou? Dokud válka na Donbasu neskončí podle spravedlivého scénáře, který všichni známe, nebude mít Rusko spojence. V Bělorusku není nikdo, kdo by si přál udělat z běloruských měst válečnou zónu. A ještě méně si to přejí naše místní ,knížátka'. A určitě to nechtějí ani lidé,“ shrnul na závěr Chubukov.

Poznámka redakce Eurasia24.cz: Apel běloruského politologa Jeana Chubukova je zjevně velmi emotivní, čemuž při podobnosti s vývojem na „předmajdanovské“ Ukrajině a Janukovyčovými úlitbami Západu není divu. Avšak tvrzení, že „ruští političtí specialisté na Bělorusko nic nedělají“ nelze považovat za korektní. Při horečné aktivitě západních zpravodajských služeb v dalších dvou klíčových zemích Eurasijské hospodářské unie – v Kazachstánu a v Arménii –, kde aktuálně existuje mimořádně vysoké riziko destabilizace včetně ozbrojeného konfliktu, je vývoj v Bělorusku zákonitě méně akutním. Čili prevence je nutná, ale když hoří… Nemluvě o tom, že nelze posuzovat aktivitu těchto specialistů jen na základě veřejně známých skutečností. (Geo)

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Zdroj: EurAsia Daily

photo credit: Belarussian Flag via photopin (license)

Ohodnotit článek
(0 hlasujících)

Přečtěte si

 

 

 

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru