Výročí Října a jeho stopy na Blízkém východě

Pozitivní vztah mnoha obyvatel Blízkého východu k Rusku je dědictvím sovětské pomoci arabským zemím v dobách, kdy se stavěly „na vlastní nohy“ – získávaly nezávislost a budovaly základy svých ekonomik. Současně platí, že ideové vakuum po rozpadu socialistického bloku v těchto zemích rychle vyplnil islámský fundamentalismus. Jak živý je socialistický odkaz v těchto zemích dnes? Odpověď hledal Jurij Zinin v článku pro New Eastern Outlook.

Fotografie rudé vlajky se srpem a kladivem vlající nad budovou v syrském městě Rakka - bývalé baště Islámského státu - proběhla v lednu všemi arabskými médii.

Reklama

Vlajku vztyčili bojovníci Interbrigády svobody, stoupenci levicových idejí ze zemí Blízkého východu a Evropy. Svým gestem chtěli vyjádřit sounáležitost boje proti „daešovskému fašismu“ s hrdinským činem sovětských vojáků, kteří vztyčili Prapor vítězství nad Reichstagem.

Kořeny obou dějinných událostí lze nalézt v historii celého Blízkého východu i v odkazu a vlivu Říjnové revoluce z roku 1917. Jejímu stému výročí byla v zemích Blízkého východu věnována celá řada setkání a konferencí, stejně jako článků a relací v levicově zaměřených sdělovacích prostředcích.

Podle iráckého časopisu Al-Sakafa al-Džadida nabídl Říjen světu „odvážnou volbu – alternativu ke kapitalistické hegemonii“. Nabídl lidstvu myšlenky rovnosti, spravedlnosti, sociálního a národního osvobození – ty myšlenky, které nalezly odezvu v prvních dokumentech nové vlády v listopadu 1917.

Byla to zejména Deklarace práv národů Ruska a provolání Ke všem pracujícím muslimům Ruska a Východu. Bolševici odtajnili obsah dohody Sykes-Picot (jinak tzv. Maloasijská dohoda - tajná dohoda uzavřená v r. 1916 mezi Francií a Velkou Británií se souhlasem tehdejšího carského Ruska; pozn. překl.), informace o ní dorazila do Bejrútu v prosinci 1919. Dohoda byla vládami Anglie a Francie vypracována tajně, za zády dotčených národů a jejím cílem bylo rozdělení sfér vlivu a přírodního bohatství v celém regionu.

Hlas revolučního Ruska našel svoji odezvu v regionu, jehož národy sotva přežívaly buď pod jhem Osmánské říše, nebo protektorátem evropských mocností. V prosinci 1920 vyjádřil Syrský výbor arabské jednoty svoji solidaritu se Sověty, které pro něj představovaly průlom „ve jménu osvobození Východu od jha evropských utiskovatelů“.

Reklama

Po druhé světové válce se autorita Sovětského svazu, která měla hlavní zásluhu na porážce fašismu, výrazně zvýšila. Arabové upřeli své zraky na nový světový pól moci, který se postavil proti táboru dříve monopolního a imperiálně ovládaného světa.

Moskva nabídla svou pomoc novým mladým státům – Libyi, Egyptu a Iráku – při upevňování jejich suverenity a při likvidaci zahraničních vojenských základen na jejich územích. Současně pak tyto státy plnily i roli vojensko-strategického předmostí obklopujícího SSSR a jeho nejbližší spojence.

Politické vztahy a kontakty byly podepřeny celým komplexem sovětsko-arabských hospodářských, vojensko-technických a dalších smluv a dohod. Ve spolupráci s Moskvou bylo v rámci regionu vybudováno kolem 350 velkých průmyslových a dalších objektů (v Egyptě 97, v Sýrii 80 atd.).

Sami Egypťané přiznávají, že SSSR jako spolehlivý partner při industrializaci Egypta poskytl této zemi obrovskou pomoc i po červnové válce s Izraelem v roce 1967, a to jak výraznými dodávkami zbraní a techniky, tak celkovým obnovením bojových schopností jeho armády.  (Odkaz na egyptský zdroj zde: https://www.al-akhbar.com/node/286397)

Pomoc SSSR umožnila řadě významných států Blízkého východu vybudovat základy moderního hospodářství, důležitá výrobní odvětví, obranný průmysl apod. Spolupráce s Moskvou posílila pozice těchto států na mezinárodním poli, umožnila jim samostatně manévrovat v ekonomickém prostoru a přinutila Západ k ústupkům.

V současné době prochází pět států oblasti vlivem „arabského jara“ těžkými otřesy. Výsledkem je oslabení jejich národní státnosti a etnické a náboženské rozpory.

Geopolitická konfigurace na Blízkém východě je značně nestabilní. Síly nejrůznějších koalic, často jen příležitostné, se hned střetávají, hned zase nečekaně prolínají – to vše za manipulujících výkřiků islámských hesel ze strany politiků.

Zářným příkladem aktuální situace je Sýrie, kde na straně vojenské opozice vůči vládě Bašára Asada z různých pohnutek společně působí země Západu, monarchistické režimy států Perského zálivu i extrémistické teroristické bojůvky islamistů.

Pokud hodnotí období po Říjnu pohledem současnosti, dává si řada arabských politologů otázku, zda jsou jeho ideje platnými i po rozpadu SSSR.

Je přitom zřejmé, že pokud by pro řadu z nich nebyly nadále přitažlivé, prostě by je zavrhli. Ideje Října, ve své době nejpokrokovější ideje lidstva, připravily půdu a určily vektor změn, které inspirovaly hnutí národů v této oblasti v dalších letech.

Podle názoru současného palestinského vůdce vmetla říjnová revoluce protektorským zemím do tváře výzvu, která nakonec způsobila, že se tyto země vzdaly svých kolonií. Během konfrontace a konkurence dvou světových systémů se pracujícím kapitalistického světa podařilo dosáhnout ze strany kapitálu významných ústupků a vymoci si zákony garantující dodržování sociálních práv.

Ti, kteří zradili myšlenky Října, se nikdy nesmířili s jeho dědictvím. Jak uvádí irácký profesor M. Al-Barak, například věčný kritik a oponent SSSR a jeho zřízení Zbigniew Brzezinski - americký státní činitel a politolog - prohlásil v roce 2000 během jednoho svého projevu: „Studovali jsme a pochopili Marxe lépe než mnozí socialisté…, a proto jsme mu mohli postavit hráz na již víc než sto let. Není to dost?“

Jurij Zinin

Zdroj: journal-neo.org

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Reklama

loading...

Ohodnotit článek
(7 hlasujících)
Reklama

Přečtěte si

Dnes je pátek 15. listopadu 2019 a svátek má Leopold.
 
Reklama

 

 

Reklama

Partneři

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru
Reklama