Evropská výměna všech vlád je nutnost k přežití rodiny

Genderem a právem menšin se můžete dle libosti ohánět jen proti Rusku, Putinovi, Číně a Kimovi a co hrdlo ráčí, můžete urážet vlastního prezidenta. Ideální nový Evropan nemá vlast, nemá identitu, neklade otázky. Musí mít ty správné názory a nenávidět vše ruské.

Evropská genderově vyvážená společnost vedená do skvělých zítřků ne muži a ne ženami, těhotnými lidmi, bezpohlavní mládeží, homosexuální lobby různých trans mutantů majících nárok být, čím být chtějí. Ve dne ne muž a v noci ne žena, toužící po všeobjímající lásce a rovnosti. Výčet všech dekadentních úchylností od transgenderových záchodků, po ukradené právo skutečné rodiny není nutné uvádět. Manifest takových rovností tu byl vždy a vždy skončil katastrofou.

Reklama

Všechny vlády evropských států, které řízenou genderovou rovností páchají likvidaci přirozené a osvědčené rodiny, musí být odvolány a zbaveny funkcí. Jak může postižený jedinec, který nemá vlastní rodinu, nikdy nebude mít děti, nechce děti z heterosexuálního přirozeného svazku muže a ženy, někoho zastupovat, ve jménu rodiny jednat a chápat výchovu dětí?

Téměř všichni vedoucí činitelé, umělci, vysocí církevní pohlaváři skrytě podporují likvidaci rodiny.

Rodina je poslední překážka, jak celou společnost přeformátovat a zdebilizovat každodenní propagandou rovnosti. „Všichni jsme stejní!“ zní z tlampačů homosexuálních pochodů hrdosti za nechutné účasti vysokých vládních papalášů, akademiků a profesorů. Emoční sílu lásky ne mužů a ne žen podají média dojemným záběrem snad půjčených dětí nesoucí na ramenou v průvodu.

Mám právo to odmítnout a morálně odsoudit, mám právo nesouhlasit a bránit skutečný řád věcí.

Nemůže být dehonestován a trestán nikdo, kdo odmítá tyto zvrácené genderové experimenty.

Naše ministerstvo školství nese plnou odpovědnost za debilizaci a morální prznění dětí a mládeže ve jménu těch správných názorů. Do každé školky i školy, do všech škol středních i vysokých musíme dát výchovné poradce, multikulturní policii a pro neposlušné kantory nutné protipředsudkové kurzy včetně kurzů inkluze. Ideální pro stav transformace na dokonalou genderově vyváženou společnost je co největší počet vysoce vzdělaných jedinců stejné orientace, tedy ne mužů a ne žen, a nárokový příděl dětí. Krůček po krůčku, si lidé zvyknou. Co bylo včera morálně nemožné, dnes je stavěno do normality.

Podívejte se na obrázky ne mužů a ne žen, zavolejte své děti a zeptejte se, co cítí? Nejdříve uvidíte v dětské tváři zmatek, poté tápající pohled s otázkou na rodiče: co to je? Po pochopení následuje přirozený smích celé rodiny a tím osvěta končí. Pozor! Co je v rodině jasné, už neplatí ve škole.

LGBT komunita sahá na děti právě ve školách. Proč?

Protože genderově sobě rovní jedinci s posvěcením státu, dokonale převychovají děti skutečným rodičům a vrazí mezi rodinu dělící názorový klín a tím zajistí rozpad poslední společenské jistoty.

V rámci genderové rovnosti obsazují nemocní jedinci funkce a doslova nechutné je vymývaní mozků dětem prvních tříd o tom, že dva obcující homosexuálové jsou milující rodiče. Skutečnost, že z nich nikdy nic nevzejde, neboť to nedovoluje boží vůle či přírodní zákony – toto dětem nikdo nevysvětlí a rodiče se nesmějí ptát. Krásné i ohavné jedno jest!

Urazit LGBT komunitu znamená velký problém!

Kritika je zakázána a už se ani nesmí dělat satira na homosexuální téma. Místo diskuse a odborných faktů je všem odpůrcům homo genderových experimentů i multikulti doporučen protihomofobní kurz a podobné doslova idiotské přednášky. Laciný chléb bez práce pro ztracené jedince mající problém s vlastní identitou. Politicky se to velmi hodí a tady je původ její enormní podpory i jako nástroje mocenských geopolitických zájmů.

S řízenou invazivní vlnou pologramotných Afričanů je gender primární a invaze sekundární nástroj likvidace evropských národů. Mnozí posluhovači v EU už jasně hovoří: my jsme Evropané, já jsem Evropan, on taky, prostě jen ušlechtilí lidé s bezbřehou tolerancí, kteří stále objevují další a další nová pohlaví. Rodina je již něco přežitého a nemoderního, něco, co mohou nahradit zvrácené svazky.

Nejvíce na celou vylhanou konstrukci lidskosti pro všechny doplatí právě homosexuálové, bisexuálové, transsexuálové.

Nově příchozí občané už v genech pohrdají homosexuály, transsexuály apod. Fyzická likvidace je pro ně běžnou praxí víry a tak se má podle nich jednat s každým, kdo je proti Alláhu. Vidět na vlastní oči neskutečnou zvrhlost kultury, do které přicházíme, nás nutí konat. Je to doslova šok vidět veřejně obcovat muže s muži a ženy s ženami a je to zkouška cti a víry. Imám to mladým správně vysvětlí a jdou do božího boje proti zvrácené západní kultuře nevěřících.

Kdo tedy řídí společnost, kdo rozhoduje o školství, dětech, mládeži, rodině?

Kdo schvaluje osnovy a výukové programy pro děti? Za jakým účelem tak dravě a drze napadají ty nejmenší děti už v mateřských školách? Ptá se někdo rodičů po souhlasu?

Představa, že masy genderově vyvážených, bezdětných ne mužů a ne žen jsou schopny hájit něco jiného než své vlastní sexuální potřeby, je otázkou.

Lze si představit, jak účastníci pochodu hrdosti berou do rukou zbraně a budou bránit rodinu, o které neví, co to je?

Nic není náhoda

Je to doslova epochální nárůst a propagace rovnosti homosexualitu, co kdy tu byl. Je to povýšení v obdivu ke kultu, který se sám chce povýšit na božský záměr a vnést novou filozofii ne mužů a ne žen.

Ochrana a podpora menšin, práva menšin, práva homosexuálů – tady vítr vane. Některé státy vzdorují a ctí rodinu, jiné podlehly.

Staleté parazitické rodiny, které ovládají banky a světovou politiku, drží pevně pohromadě a na druhé straně likvidují rodiny po celém světě, jejich peníze zotročují lidstvo. Žádný deník či prestižní média s novinářskou elitou nezveřejní, jak slavné rodiny ožebračují celé národy a osnují války o zdroje, protože všechna tato média vlastní. Tím je vysvětleno, komu slouží OSN, kdo vytvořil EU a kdo vodí světové politické lídry jak loutky.

Co udělat se Slovany, je problém

Rusko vzdoruje a vzdoruje, chrání rodinu a je vzorem pro jiné slovanské národy. Vyhnalo ze své země všechny neziskovky poslané Západem. Přestože již jsou vyměněny vlády ve všech zemích východní Evropy za poslušné lokaje, obyvatelstvo stále ne a ne se podvolit. Vychovají si tedy vlastní generaci na účet rodin, proti rodinám.  Osvědčený nástroj, jak formovat člověka od dětství a správně mu nastavit vnímání.

Vše je součástí plánu. Gender, homosexualita, rovnost, rozbití rodiny. Popularizaci skvěle zajišťují celebrity a tak prestižní ceny dostávají hermafroditi. Jak dojemné, jak lidské, jak s láskou a genderově vyrovnané. Více ocenění pro filmy o homosexualitě, více diskusí, otevřenosti a satan je venku z pekla.

Proč si to vše nechají lidé líbit? Nechají se řídit podivnou menšinou ukotvenou všude?

Obrovské společenské turbulence, sociální nerovnosti, každodenní lži všech médií a k tomu každodenní pocit marnosti a bezmocnosti. Práce pro firmy, kde na lidech nezáleží. A ten permanentní stres ze strachu, jak to vše zvládnout a nezhroutit se. Mají z lidí stádo ovcí, a proto si dovolí vše. Genderové manipulace se společností patří mezi ty, které jsou nejdestruktivnější.

Likvidují základy lidského rodu, likvidují harmonický vztah muže a ženy a duševně przní děti.

Každá kultura, která nebrání rodinu, nechrání děti před stále propracovanějším systémem všech skupin deviantů, zanikne. Kam až zajdou naši poslanci a kolik práv rodiny seberou a dají je úzké skupině, která rodit nebude? Mají své severské vzory a tak se možná dočkáme také zákazu používat slova „těhotná žena“ a nařízeno bude „těhotný člověk“. Je to směšné? Je to padlé na hlavu?

Ne. Je to realita prolhaných a nekompetentních vlád. Není šance a není politická ani společenská vůle jít cestou zdravého rozumu. Jistě by prospělo vzít z každé neziskové organizace jednoho ne muže a ne ženu a k nim přidat podobné z úřadů a vlády a umožnit přednášet v Saudské Arábii na téma práva menšin a genderová rovnost. Při štěstí a diplomatické prosbě by jim hrozilo snad jen veřejné zbičování.

Lidsko-právní poměry v afrických státech a zemích jako Saúdská Arábie jsou tou nejlepší ukázkou pokrytectví.

Zatímco Rusku se každý den podsouvají lidská práva a práva menšin, Saúdům si nedovolí ani ti největší pravdoláskaři něco pípnout o právech homosexuálů a lesbiček. Nikdo proti Saúdům nepůjde, to hrobové ticho u všech neziskovek a lidsko-právních aktivistů je až dojemné.

Genderem a právem menšin se můžete dle libosti ohánět jen proti Rusku, Putinovi, Číně a Kimovi a co hrdlo ráčí, můžete urážet vlastního prezidenta. Ideální nový Evropan nemá vlast, nemá identitu, neklade otázky. Musí mít ty správné názory a nenávidět vše ruské. Naši europoslanci již jsou noví občané, nové genderové hodnoty přijali, rodiny podvedli. Akt morálního rozhodování nikdy nenaplní, nikdy se nevzdají systému, který královsky živí. K čemu jsou tedy lidé, kteří slouží cizí mocnosti?

Vždy zradí, vždy se nechají koupit a jsou v podstatě neodvolatelní. Do vysoké politiky nikdy nevstoupí jedinci morálně čistí, vysoce inteligentní a hájící rodinu. Takoví lidé jsou pro všechny partaje a systém nebezpeční.

Jako Češi a Slované jsme nejtolerantnější národ na světě. Všechny skupiny a menšiny jsme s nadhledem a Čechům vlastním humorem tolerovali, dokud jsme sami tvořili vlastní zákony.

Konspirační teoretici tvrdí, že nám snad něco již léta sypou do vody, že jsme poddajní jak ovce.

Další tvrdí, že je to vše velké spiknutí od revizionistů a součást Nového světového řádu.

Velká část populace má názor, že je tu 4. německá říše a nová germanizace. Sledovat kroky našich volených zástupců a elit národa je jakási stoická apatie, neschopnost reakce, lhostejnost. Přesahuje to jejich schopnost chápat, tak hovoří a hovoří k novým Evropanům, kteří již dovršili rozkladnou metamorfózu.

Proč se lidé tak snadno ovládají, snadno zotročují a vůbec neprotestují?

Aby to člověk pochopil a dokázal se postavit na odpor, musí se neustále duševně namáhat, používat jako jedinec i skupina kritické myšlení.

Musí se naučit dávat ty správné otázky a vyžadovat odpovědi. Každý jedinec musí umět odolávat propagandě, bránit sebe, rodinu své děti a přátele. Na ničem jiném k přežití nezáleží.

Vincent Pribula

Reklama

loading...

Ohodnotit článek
(19 hlasujících)
Reklama

Přečtěte si

Dnes je úterý 22. října 2019 a svátek má Sabina.
 
Reklama

 

 

Reklama

Partneři

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru
Reklama