Čína s dechem nekončí. Ve jménu socialismu se chystá na další sprint

Čínská lidová republika v minulých dnech překročila práh epochálních politických, ekonomických i společenských změn. Kteří konkrétní lidé budou jejich kormidelníky? A kam kráčí země, jež staví na hlavu mantry o tom, že plán je překážkou rozvoje a socialismus svěrací kazajkou jednotlivce?

Ve stínu průběhu a překvapivých výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zatím zůstala jiná, celosvětově významná událost – jednání 19. sjezdu Komunistické strany Číny a závěry prvního zasedání jejího nového ústředního výboru.

Čína je přitom podle odborníků i nezpochybnitelných fakt významnou světovou mocností s dnes již druhou nejsilnější ekonomikou, obrovským vlivem v celé Asii, rozvojovém světě a v zemích snažících se o ekonomickou a politickou nezávislost na USA.

Její ekonomická, politická i vojenská síla bude podle všech prognóz i nadále narůstat a v blízké budoucnosti se stane hlavní hybnou silou dalšího rozvoje světa. Rozhodující vliv na dění v ČLR má personální obsazení hlavních funkcí ve státě a v ústředním výboru Komunistické strany (KS). Publikujeme proto překlad článku deníku Gazeta.ru k výsledkům 1. zasedání nově zvoleného ústředního výboru (ÚV) KS Číny.

K výsledkům sjezdu a z nich vyplývajícímu dalšímu zaměření rozvoje Číny se v dalších dnech ještě vrátíme.

Znovu Si

V Pekingu proběhlo první plenární zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Číny zvoleného na jejím 19. sjezdu. Generálním tajemníkem ÚV KS Číny byl zvolen prezident ČLR Si Ťin-pching. Současně byl zvolen i do funkce předsedy Vojenské rady ÚV řídícího Národní osvobozeneckou armádu Číny.

K výrazným změnám došlo ve složení Politbyra ÚV a jeho stálého výboru, který je prakticky nejvyšším orgánem země: kromě samotného Si Ťin-pchinga v něm z dosavadních členů zůstal jen předseda Státní rady (vlády) ČLR  Li Kche-čchiang.

Zástupci Si Ťin-pchinga ve Vojenské radě ÚV se stali generálplukovníci Sü Čchü-liang a Čang Jü-s'-a. Vojenský výbor ÚV řídí činnost čínských ozbrojených sil – Národní osvobozenecké armády Číny. Paralelně s tímto stranickým orgánem existuje také obranný orgán státu – Ústřední vojenská komise ČLR, jejíž složení se však zpravidla neliší od složení Vojenského výboru ÚV.

Do nejužšího vedení KS Číny – Stálého výboru politbyra – pak byli zvoleni předseda Šanghajské stranické organizace Chan Čeng, místopředseda Státní rady (vicepremiér) Wang Jang, vedoucí sekretariátu ÚV Li Čan-šu, vedoucí Organizačního oddělení ÚV  Čao Le-ťi a vedoucí Centra pro politický výzkum při ÚV Wang Junin.

Jak ještě před volbou Stálého výboru oznámil deník South China Morning Post, nebyl ani do nového ÚV zvolen jeden z nejbližších spolupracovníků Si Ťin-pchinga a vedoucí osobnost protikorupční kampaně v KS Číny Wang Čchi-šan.

Devětašedesátiletý Wang tak ztrácí i možnost pokračovat ve funkci předsedy Ústřední disciplinární komise zabývající se bojem s korupcí. Vedení strany i státu v Číně se již řadu let snaží dopadnout a dostat do vězení tisíce zkorumpovaných hospodářských i politických činitelů.

Podle informací South China Morning Post se novým předsedou Ústřední disciplinární komise pravděpodobně stane Čao Le-ťi. Korupce je jedním z hlavních čínských problémů: právě jí a zpronevěrami nejvíce trpí čínská armáda. Z korupce byli obviněni například i dva z bývalých místopředsedů Ústřední vojenské komise – oba generálplukovníci. První z nich zemřel v průběhu vyšetřování na rakovinu, druhý byl vojenským tribunálem odsouzen k doživotnímu vězení.

Na cestě ke společnosti střední prosperity

Během jednání 19. sjezdu KS Číny vytýčil Si Ťin-pching prioritní úkoly dalšího rozvoje Číny nikoli pouze na pět let, tedy do konání 20. sjezdu v roce 2022, ale na podstatně delší období. O několik málo dnů později, 24. října, pak agentura Reuters oznámila, že sjezd schválil doplnění stanov KS Číny s tím, že v nich bude uvedeno jméno současného vůdce strany a jeho politická ideologie.

Podle schváleného návrhu bude ve stanovách KS Číny uvedeno jméno Si Ťin-pchinga a „teorie Si Ťin-pchinga o socialismu s čínskými charakteristickými rysy v nové epoše“.

Až dosud byl „socialismus s čínskou specifikou“, bez odkazu na „novou epochu“ zformulovaný Teng Siao-pchingem na počátku čínských reforem, považován za základ ideologie čínské KS. „Socialismus s čínskou specifikou“ tak v sobě zahrnoval celé období vývoje dogmat KS Číny v „pomaocetungovské“ době.

Je samozřejmé, že se Siův plán v první řadě týká ekonomiky. Předpokládá, že Čína se během několika málo let vyrovná s chudobou a do roku 2035 v ní vznikne „středně prosperující společnost“. Tak byl tento záměr i ohlášen během 19. sjezdu KS.

Hlavní důraz bude v ekonomice kladen na stimulaci domácí poptávky a na nové technologie. Ideje socialismu však ČLR neopustí.

Čínský stát bude stimulovat banky k vytváření nových typů spotřebitelských úvěrů. Budou snížena cla na část spotřebního zboží, zvýší se počet bezcelních obchodů.

Je zaváděno placené volno a v souvislosti s tím jsou plánovány (vysoké) investice do infrastruktury domácího cestovního ruchu a do dopravy. „Musíme být připraveni na příchod epochy masové turistiky,“ uvedl ve svém projevu Si.

KS se dále zasadí za zjednodušení a formalizaci dosavadních omezení týkajících se změny trvalého bydliště, přihlášení k pobytu a podobně.

Je plánována renovace více než 6 milionů (státních) bytů ze zastaralého bytového fondu.

Nový desetiletý plán ekonomického rozvoje Číny počítá s výrazným vzestupem centrálních a západních provincií země. Úkolem rozvinutějších východních částí státu je „dosáhnout průlomu v oblasti institucionálních inovací, sjednotit plánování ekonomického rozvoje na moři a na souši“.

Jak Si Ťin-pching naznačil ve svém projevu, Čína je do roku 2035 schopna sesadit USA z pozice nejsilnější ekonomiky světa.

„Čínská ekonomika trvale dosahuje středně vysokých temp růstu a udržuje se v tomto ukazateli na jednom z čelných míst mezi významnými státy světa. Pokud jde o HDP, ten vzrostl z 54 bilionů jüanů na 80 bilionů (od r. 2013 – pozn. redakce Gazeta) a ČLR se tak dostala na 2. místo ve světě,“ uvedl Si. Dodal, že „podíl Číny na růstu světové ekonomiky již překročil hodnotu 30 %“.

Vedení státu očekává, že v letošním roce dosáhne ekonomický růst Číny téměř 7 %. Průměrný růst světové ekonomiky je přitom sotva poloviční.

Ivan Žukovskij

Překlad a úvod: mbi, Eurasia24.cz

Zdroj: gazeta.ru

Foto: YouTube.com

Ohodnotit článek
(8 hlasujících)

Přečtěte si

 

 

 

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru