Zemím Eurasijské unie v čele s Ruskem se otevírají nebývalé možnosti

Eurasijskou hospodářskou unii a Rusko jako klíčovou zemi tohoto uskupení čekají bezpochyby velmi zajímavé perspektivy. Nejde čistě jen o ekonomiku: dohody o volném obchodu se zeměmi jako Egypt, Írán či Singapur posílí partnerství s těmito stále významnějšími světovými hráči a umožní přístup ke strategickým námořním cestám. Detaily popsal analytický portál New Eastern Outlook.

Eurasijská hospodářská unie (EAHU) je jedním z nejnovějších a také nejperspektivnějších ekonomických uskupení. Během krátké doby své existence zaznamenala řadu úspěchů a stala se atraktivním partnerem pro mnoho zemí.

Hlavní zájem samotné EAHU představují státy Východu. Byla již vytvořena zóna volného obchodu (ZVO) s Vietnamem a koncem letošního roku by stejná dohoda měla být podepsána se Singapurem. Další jednání pak probíhají s Íránem, Thajskem, Indií a několika dalšími zeměmi.

Přestože je hlavním cílem EAHU ekonomická integrace zemí Eurasie, začíná se její vliv šířit i mimo tento prostor. Velký zájem o spolupráci s EAHU projevuje například Egypt – jeden z nejrozvinutějších států Afriky.

V současné době je členskými zeměmi EAHU pět států – Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Rusko a Kyrgyzstán – majících dohromady kolem 184 milionů obyvatel a disponujících velkým přírodním bohatstvím. Během několika málo měsíců od zahájení činnosti EAHU v roce 2015 se ekonomická spolupráce mezi jejími členy podstatně zvýšila. To vyvolalo pozornost dalších zemí.

Z Eurasie na africký kontinent

V květnu 2015 projevila oficiálně zájem o vytvoření zóny volného obchodu s EAHU Egyptská arabská republika, i do této doby významný hospodářský partner jednotlivých zemí EAHU. V prosinci 2016 proběhlo zasedání Nejvyšší eurasijské ekonomické rady (nejvyššího orgánu EAHU), které rozhodlo o zahájení rozhovorů s Egyptem o této otázce. Podle přijatého písemného dokumentu by měly všechny členské státy EAHU zahájit s Egyptem rozhovory o vytvoření ZVO za účasti zástupců Eurasijské ekonomické komise (stálý řídící orgán EAHU).

Letos v březnu uskutečnila oficiální návštěvu Egypta delegace horní komory ruského parlamentu, Rady federace, v čele s předsedkyní Valentinou Matvijenkovou.  Během přijetí Matvijenkové prezidentem Egypta Abdalem Fattáhem Sísím v Káhiře oba projednali podrobnosti smlouvy o vytvoření ZVO mezi EAHU a Egyptem. Během následné tiskové konference pak předsedkyně Rady federace RF prohlásila, že očekává velmi rychlé uzavření smlouvy, které povede k rozšíření obchodní, ekonomické a investiční spolupráce Egypta nejen s Ruskem, ale i se všemi dalšími členy EAHU.

Írán jako nekonečný prostor možností

K uzavření smlouvy o vytvoření ZVO má blízko i další stát – Íránská islámská republika, kterou řada společných ekonomických projektů váže s Ruskem a Arménií. Letos v únoru navštívil íránské hlavní město Teherán místopředseda vlády RF Igor Šuvalov. ZVO byla jednou z hlavních otázek, které Šuvalov projednával s ministrem průmyslu, hornictví a obchodu Mohammadhem Rézou Nematzadehem a s dalšími členy íránské vlády.

V březnu pak prezident Íránu Hasan Rúhání navštívil Rusko. V průběhu setkání vrcholných představitelů obou států prezident Ruské federace Vladimir Putin připomněl, že jen během roku 2016 se vzájemná obchodní výměna mezi Ruskem a Íránem zvýšila o 70 %.

Je jasné, že při takto intenzivních obchodních vztazích bude vytvoření ZVO mimořádně výhodné pro obě strany. K tomu íránský představitel dodal, že rusko-íránská ekonomická spolupráce vstoupila do nové etapy a že existence ZVO mezi Íránem a EAHU umožní Íránu dále podstatně rozšířit obchod s členskými zeměmi EAHU a vytvořit pro něj na regionální úrovni zcela nové podmínky.

Přesný termín vytvoření zóny volného obchodu mezi EAHU a Íránem ještě nebyl stanoven. V dubnu proběhlo další zasedání Nejvyšší rady EAHU. Igor Šuvalov na něm oznámil, že všechna ujednání ještě nebyla odsouhlasena a že před podpisem smlouvy je na ní ještě nutno pracovat.

Je ovšem nepravděpodobné, že by se tento projekt setkal s vážnějšími překážkami. Kromě intenzivních obchodních vztahů totiž Írán s Ruskem spojuje také spolupráce v oblasti jaderné energetiky. Takovou pomoc jako Rusko neposkytl íránskému jadernému programu nikdo jiný. V současné době pokračují ruští specialisté ve výstavbě íránské jaderné elektrárny v Búšéhru.

Mimo to spolupracuje Rusko a Írán i v oblasti těžby ropy, která je základem íránské ekonomiky. A nakonec – Rusko a Írán spolupracují i v oblasti mezinárodní politiky. Nelze zapomenout na roli, kterou sehrálo Rusko při zrušení sankcí uvalených na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem. A tak je nejpravděpodobnější, že k vytvoření ZVO mezi EAHU a Íránem dojde v blízké budoucnosti.

Zboží, nerostné suroviny a… námořní cesty

Zóny volného obchodu s Egyptem a Íránem zcela nepochybně povedou k nárůstu obratu zboží mezi všemi zúčastněnými státy. Podle prognóz expertů dojde zejména k výraznému nárůstu exportu ze zemí EAHU do Egypta, a to takových komodit, jako je uhlí, železo, automobily a také potraviny a tabákové výrobky. S Íránem vzroste nejen obchodní výměna, ale bude posílena i spolupráce v oblasti těžby ropy.

Vytvoření ZVO s oběma státy však může mít i další, mnohem výraznější efekt, který se odrazí na ekonomice celé Eurasie. Egypt – to je přístup k Středozemnímu moři, přes které se od nepaměti uskutečňoval námořní obchod mezi Evropou a Afrikou a ke kterému vedly suchozemské obchodní cesty z Asie.

Na území Egypta leží i Suezský průplav, spojující Středozemní moře s Rudým a Arabským mořem a s Indickým oceánem. Suezský průplav je jednou z nejdůležitějších dopravních cest na celé planetě a jeho prostřednictvím probíhá prakticky veškerá lodní doprava mezi Evropou a Asií. A přístup k Arabskému moři má i Írán.

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 2017 se očekává vytvoření ZVO mezi EAHU a Singapurem. Je známo, že také Singapur má strategickou polohu. Leží totiž u Malackého průlivu, kterým probíhá námořní cesta mezi jihovýchodní Asií a zbývající částí Eurasie. Téměř veškerá námořní doprava mezi východem a západem Eurasie tak probíhá dvěma úzkými koridory – Malackým průlivem a Suezským průplavem. K oběma z nich získá EAHU prostřednictvím Egypta a Singapuru přístup a navíc ještě i přístup ke střední části celé námořní cesty přes Írán.

Zde je vhodné upozornit, že po vzniku ZVO mezi EAHU a Íránem může být obnoven, dokončen a také intenzívně využíván železniční koridor „Sever-Jih“, který propojí Perský záliv přes Ázerbájdžán a Rusko se státy EU. Zřízením ZVO s uvedenými zeměmi tedy EAHU získá přístup k jedné z nejdůležitějších námořních cest na celé planetě, přičemž na několika strategických místech na ní bude navazovat železnice.

Tato námořní cesta mezi Evropou a Asií je základem čínského infrastrukturního projektu Námořní hedvábná stezka 21. století (kterému se bude Eurasia24.cz podrobněji věnovat v příštích dnech – pozn. edit.). Integrace s Čínou a jejím projektem Nová hedvábná stezka je důležitým krokem na cestě k eurasijské ekonomické integraci a patří mezi nejdůležitější úkoly EAHU. A k jeho realizaci, jak se zdá, už není daleko.

Dmitrij Bokarev

Zdroj: Journal NEO

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

loading...

Ohodnotit článek
(11 hlasujících)

Přečtěte si

 • Je Putin opravdu připraven „hodit“ Írán přes palubu?

  Ve svém dalším znamenitém rozboru analytik Saker přináší odpovědi na otázky, které musely přijit na mysl každému, kdo sleduje situaci na Blízkém východě. Rozkrývá mimořádně komplexní hru, kde věci nejsou zdaleka takovými, jakými se zdají být, ať už se týkají vztahů Ruska a Izraele, pozic Íránu a šíitských sil, prostředků a především konečných cílů nejvýznamnějších účastníků syrského konfliktu. Článek vyšel v českém překladu na serveru Zvědavec.

 • Ruští experti: Sestřelené Tomahawky důkladně zkoumáme, výsledkům přizpůsobíme vývoj

  Zachovalé celky, ale i fragmenty západních raket sestřelených nedávno nad Sýrií jsou „velmi zajímavé“ pro ruské experty, kteří se zabývají vývojem vojenských radioelektronických prostředků. „Poznatky získané během prozkoumání amerických křídlatých raket Tomahawk, které před nedávnem předala Rusku Sýrie, budou využity při konstrukci nových prostředků radioelektronického boje (REB),“ prohlásil poradce náměstka generálního ředitele koncernu Radioelektronické technologie (KRET) Vladimir Michejev.

 • Rostislav Iščenko: „Stalinistickým kurzem“

  Naši západní partneři jsou při svých pokusech o zkrocení ruské vlády, která se stala příliš nezávislou, vynalézaví, ale ne důslední. Ještě před několika lety bojovali proti Kremlu pod heslem „Putin je dnešní Stalin“. Ale Obama ještě nebyl „chromou kachnou“ a ani nejpokročilejší experti CIA a NSA netušili, že Trump se bude ucházet o post prezidenta, když se počátkem roku 2016 ukázalo, že Putin nejen že není „Stalinem dneška“, ale je kritizován, že v domácí a zahraniční politice nepoužívá stalinistické metody.

 • Jedno slovo pro pět let vývoje Číny: Průlom

  Zatímco významná část světa se v uplynulých pěti letech potácela v důsledcích vrcholu globální ekonomické krize, Čínská lidová republika prodělávala nebývale pozitivní změny nejen v hospodářské či sociální sféře, ale například i v oblasti inovací. Podrobněji o těchto změnách hovořil ve svém projevu čínský premiér Li Kche-čchiang.

 • Smrtelné nebezpečí pro Abramsy: osmdesátihlavňový „Buratino“ bude moci ničit tanky po desítkách

  Instalace prvků aktivní ochrany na tanky a další obrněná vozidla americké armády nutí Rusko soustředit pozornost na vylepšování schopností překonávání obrany potenciálního protivníka. Jedním ze spolehlivých způsobů jsou mnohohlavňové reaktivní zbraně.

 

 

 

Nejčtenější články - Alternativy

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru