Zemím Eurasijské unie v čele s Ruskem se otevírají nebývalé možnosti

Eurasijskou hospodářskou unii a Rusko jako klíčovou zemi tohoto uskupení čekají bezpochyby velmi zajímavé perspektivy. Nejde čistě jen o ekonomiku: dohody o volném obchodu se zeměmi jako Egypt, Írán či Singapur posílí partnerství s těmito stále významnějšími světovými hráči a umožní přístup ke strategickým námořním cestám. Detaily popsal analytický portál New Eastern Outlook.

Reklama

Eurasijská hospodářská unie (EAHU) je jedním z nejnovějších a také nejperspektivnějších ekonomických uskupení. Během krátké doby své existence zaznamenala řadu úspěchů a stala se atraktivním partnerem pro mnoho zemí.

Hlavní zájem samotné EAHU představují státy Východu. Byla již vytvořena zóna volného obchodu (ZVO) s Vietnamem a koncem letošního roku by stejná dohoda měla být podepsána se Singapurem. Další jednání pak probíhají s Íránem, Thajskem, Indií a několika dalšími zeměmi.

Přestože je hlavním cílem EAHU ekonomická integrace zemí Eurasie, začíná se její vliv šířit i mimo tento prostor. Velký zájem o spolupráci s EAHU projevuje například Egypt – jeden z nejrozvinutějších států Afriky.

V současné době je členskými zeměmi EAHU pět států – Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Rusko a Kyrgyzstán – majících dohromady kolem 184 milionů obyvatel a disponujících velkým přírodním bohatstvím. Během několika málo měsíců od zahájení činnosti EAHU v roce 2015 se ekonomická spolupráce mezi jejími členy podstatně zvýšila. To vyvolalo pozornost dalších zemí.

Z Eurasie na africký kontinent

V květnu 2015 projevila oficiálně zájem o vytvoření zóny volného obchodu s EAHU Egyptská arabská republika, i do této doby významný hospodářský partner jednotlivých zemí EAHU. V prosinci 2016 proběhlo zasedání Nejvyšší eurasijské ekonomické rady (nejvyššího orgánu EAHU), které rozhodlo o zahájení rozhovorů s Egyptem o této otázce. Podle přijatého písemného dokumentu by měly všechny členské státy EAHU zahájit s Egyptem rozhovory o vytvoření ZVO za účasti zástupců Eurasijské ekonomické komise (stálý řídící orgán EAHU).

Letos v březnu uskutečnila oficiální návštěvu Egypta delegace horní komory ruského parlamentu, Rady federace, v čele s předsedkyní Valentinou Matvijenkovou.  Během přijetí Matvijenkové prezidentem Egypta Abdalem Fattáhem Sísím v Káhiře oba projednali podrobnosti smlouvy o vytvoření ZVO mezi EAHU a Egyptem. Během následné tiskové konference pak předsedkyně Rady federace RF prohlásila, že očekává velmi rychlé uzavření smlouvy, které povede k rozšíření obchodní, ekonomické a investiční spolupráce Egypta nejen s Ruskem, ale i se všemi dalšími členy EAHU.

Írán jako nekonečný prostor možností

K uzavření smlouvy o vytvoření ZVO má blízko i další stát – Íránská islámská republika, kterou řada společných ekonomických projektů váže s Ruskem a Arménií. Letos v únoru navštívil íránské hlavní město Teherán místopředseda vlády RF Igor Šuvalov. ZVO byla jednou z hlavních otázek, které Šuvalov projednával s ministrem průmyslu, hornictví a obchodu Mohammadhem Rézou Nematzadehem a s dalšími členy íránské vlády.

V březnu pak prezident Íránu Hasan Rúhání navštívil Rusko. V průběhu setkání vrcholných představitelů obou států prezident Ruské federace Vladimir Putin připomněl, že jen během roku 2016 se vzájemná obchodní výměna mezi Ruskem a Íránem zvýšila o 70 %.

Je jasné, že při takto intenzivních obchodních vztazích bude vytvoření ZVO mimořádně výhodné pro obě strany. K tomu íránský představitel dodal, že rusko-íránská ekonomická spolupráce vstoupila do nové etapy a že existence ZVO mezi Íránem a EAHU umožní Íránu dále podstatně rozšířit obchod s členskými zeměmi EAHU a vytvořit pro něj na regionální úrovni zcela nové podmínky.

Reklama

Přesný termín vytvoření zóny volného obchodu mezi EAHU a Íránem ještě nebyl stanoven. V dubnu proběhlo další zasedání Nejvyšší rady EAHU. Igor Šuvalov na něm oznámil, že všechna ujednání ještě nebyla odsouhlasena a že před podpisem smlouvy je na ní ještě nutno pracovat.

Je ovšem nepravděpodobné, že by se tento projekt setkal s vážnějšími překážkami. Kromě intenzivních obchodních vztahů totiž Írán s Ruskem spojuje také spolupráce v oblasti jaderné energetiky. Takovou pomoc jako Rusko neposkytl íránskému jadernému programu nikdo jiný. V současné době pokračují ruští specialisté ve výstavbě íránské jaderné elektrárny v Búšéhru.

Mimo to spolupracuje Rusko a Írán i v oblasti těžby ropy, která je základem íránské ekonomiky. A nakonec – Rusko a Írán spolupracují i v oblasti mezinárodní politiky. Nelze zapomenout na roli, kterou sehrálo Rusko při zrušení sankcí uvalených na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem. A tak je nejpravděpodobnější, že k vytvoření ZVO mezi EAHU a Íránem dojde v blízké budoucnosti.

Zboží, nerostné suroviny a… námořní cesty

Zóny volného obchodu s Egyptem a Íránem zcela nepochybně povedou k nárůstu obratu zboží mezi všemi zúčastněnými státy. Podle prognóz expertů dojde zejména k výraznému nárůstu exportu ze zemí EAHU do Egypta, a to takových komodit, jako je uhlí, železo, automobily a také potraviny a tabákové výrobky. S Íránem vzroste nejen obchodní výměna, ale bude posílena i spolupráce v oblasti těžby ropy.

Vytvoření ZVO s oběma státy však může mít i další, mnohem výraznější efekt, který se odrazí na ekonomice celé Eurasie. Egypt – to je přístup k Středozemnímu moři, přes které se od nepaměti uskutečňoval námořní obchod mezi Evropou a Afrikou a ke kterému vedly suchozemské obchodní cesty z Asie.

Na území Egypta leží i Suezský průplav, spojující Středozemní moře s Rudým a Arabským mořem a s Indickým oceánem. Suezský průplav je jednou z nejdůležitějších dopravních cest na celé planetě a jeho prostřednictvím probíhá prakticky veškerá lodní doprava mezi Evropou a Asií. A přístup k Arabskému moři má i Írán.

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 2017 se očekává vytvoření ZVO mezi EAHU a Singapurem. Je známo, že také Singapur má strategickou polohu. Leží totiž u Malackého průlivu, kterým probíhá námořní cesta mezi jihovýchodní Asií a zbývající částí Eurasie. Téměř veškerá námořní doprava mezi východem a západem Eurasie tak probíhá dvěma úzkými koridory – Malackým průlivem a Suezským průplavem. K oběma z nich získá EAHU prostřednictvím Egypta a Singapuru přístup a navíc ještě i přístup ke střední části celé námořní cesty přes Írán.

Zde je vhodné upozornit, že po vzniku ZVO mezi EAHU a Íránem může být obnoven, dokončen a také intenzívně využíván železniční koridor „Sever-Jih“, který propojí Perský záliv přes Ázerbájdžán a Rusko se státy EU. Zřízením ZVO s uvedenými zeměmi tedy EAHU získá přístup k jedné z nejdůležitějších námořních cest na celé planetě, přičemž na několika strategických místech na ní bude navazovat železnice.

Tato námořní cesta mezi Evropou a Asií je základem čínského infrastrukturního projektu Námořní hedvábná stezka 21. století (kterému se bude Eurasia24.cz podrobněji věnovat v příštích dnech – pozn. edit.). Integrace s Čínou a jejím projektem Nová hedvábná stezka je důležitým krokem na cestě k eurasijské ekonomické integraci a patří mezi nejdůležitější úkoly EAHU. A k jeho realizaci, jak se zdá, už není daleko.

Dmitrij Bokarev

Zdroj: Journal NEO

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Reklama

loading...

Ohodnotit článek
(11 hlasujících)
Reklama

Přečtěte si

Dnes je pátek 20. září 2019 a svátek má Oleg.
 
Reklama

 

 

Reklama

Partneři

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru
Reklama