Jsme na straně silného Ruska, usilujeme o multipolaritu. Íránský ministr obrany v zásadním projevu jasně vysvětlil postoje své země

Rusko, vystavené vojenskému obkličování a sílícímu politickému, mediálnímu i ekonomickému tlaku ze strany Západu a jemu podřízených zemí, se může spolehnout na silného spojence – osmdesátimilionový Írán.

S podporou Íránu může Ruská federace počítat na Blízkém východě i v globální aréně. Íránský ministr obrany brigádní generál Hossein Dehghan přednesl na nedávné Moskevské konferenci o mezinárodní bezpečnosti velmi ostrý, ale věcný projev, v němž jasně pojmenoval a zdůvodnil postavení a úlohu Íránu v současném světě a přihlásil se k dlouhodobému úsilí Ruska o přechod k multipolárnímu uspořádání světa.

Reklama

Přestože lze považovat projev významného íránského vládního a vojenského činitele, obzvláště v současné situaci na Blízkém východě a v globálním dění, za zásadní, mainstreamová média jej ignorovala. Eurasia24.cz proto přináší překlad projevu do češtiny (text je mírně redakčně krácen):

Skončete s podporou teroristů

Nejzávažnější vlastností režimu mezinárodní bezpečnosti po skočení studené války je jeho neuspořádanost, nejistota, nestálost.

Tento přechodný režim bezpečnosti, nehledě na to, že se opírá o takové principy a pravidla, jako uznání práva národů na sebeurčení, respektování národní suverenity, nevměšování se uvnitřních záležitostí jiných zemí a nezákonnost použití síly, se po nezákonných krocích Západu, obzvláště USA, a porušení těchto principů v různých oblastech světa, střetává s četnými a složitými, kombinovanými a neurčitými výzvami ve vojenské sféře a v oblasti bezpečnosti a s rozšířením situace nebezpečnosti, nestability a chaosu, vystavujícího světovou bezpečnost vážnému ohrožení.

V těchto podmínkách je třeba věnovat pozornost četným hrozbám v oblasti světové bezpečnosti, vyplývajícím z:

- nezodpovědných prohlášení, kroků a rozhodnutí ze strany nového amerického prezidenta;

- pokračující blízkovýchodní krize, zvláště z nenaplněných požadavků a historických aspirací palestinského lidu;

- zesílení historického napětí ve vztazích na Korejském poloostrově a (KLDR) se Západem;

- pokračování poskytování podpory ze strany Spojených států, Izraele, Velké Británie a Saúdské Arábie takfiristickým teroristickým tendencím a úsilí těchto států zaměřeného na pokračování politiky udržení vojenské rovnováhy mezi těmito skupinami a vládami;

 - rozvoje a posílení přítomnosti takfiristických teroristů trpících porážku v Iráku a Sýrii v jiných zemích a zvýšení teroristické aktivity v těchto regionech.

V takové situaci jsme svědky použití dvojích standardů ve vztahu k teroru, teroristům k terorismu. K velké lítosti jsme nuceni konstatovat, že instituce mezinárodního práva, ochránci a lídři hnutí za práva člověka zůstávají pouhými pozorovateli vražd nevinných žen a mužů, starých lidí i dětí, vytváření strachu a šíření paniky, vynucené migrace a ponechání lidí v dotčených regionech bez střechy nad hlavou, omezování humanitární pomoci. A, což je nejvíce politováníhodné, v této aréně konfliktů se nejenže neochraňují země a národy vystavené agresi, plenění a ničení, ale poskytuje se podpora a povzbuzení teroristům-agresorům.

Plenění pod záminkou zajištění bezpečnosti

Za této situace potřebujeme vážnou rozhodnost všech států k boji s terorismem. Musíme likvidovat faktory vzniku, rozvoje a posílení teroristických tendencí. Nejnaléhavější potřebou dnešního světa je odsouzení teroru a násilí, přerušení pomoci teroristům a poskytování jim politické, vojenské a finanční podpory a namísto toho poskytnutí pomoci zákonným a legitimním vládám, přistoupení na požadavky a vůli lidí, poskytnutí humanitární pomoci obětem války, pomoc při vytváření stability, bezpečnosti, míru a klidu a odstranění problémů, kterém čelí národy.

Nicméně s velkým zármutkem pozorujeme, že v takovém státě, jako je Sýrie, se pouze Ruská federace, Írán a zákonná vláda a lid Sýrie účastní boje s terorismem. A stejně tak v Iráku, kde se v aréně tohoto boje nachází jen Írán spolu s iráckým lidem a vládou.

V tomto procesu se Američané s pomocí politické doktríny „komercializace bezpečnosti“ pokouší prezentovat novou formu „světového fašismu“ a zafixovat svoji roli ve světovém pořádku.

Výsledkem této politiky je vytvoření falešných a imaginárních hrozeb a rozdělení úloh mezi regionální a mimoregionální spojence v zájmu vytvoření xenofobie, zvláště ve vztahu k takovým zemím, jako je Rusko, Čína a Írán.

 To proto, aby ospravedlnili svoji přítomnost, rozmístění nových základen a posílení vměšování v rozličných regionech včetně regionů východní Evropy, západní, východní a jihovýchodní Asie. Aby tak současně ospravedlnili plenění bohatství těchto oblastí pod záminkou zajištění bezpečnosti spojeneckých států a bránili naplnění nejnaléhavější potřeby států světa, kterou je zajištění míru, bezpečnosti a udržitelného rozvoje.

V tomto kontextu lze uvést nedávný útok USA na území Sýrie, který odporuje všem normám mezinárodního práva.

Na cestě k multipolaritě: od hegemonie k partnerství

Znovu zdůrazňuji, že nestabilita, absence bezpečnosti, tendence k násilí a terorismu jsou v současném světě podmínkami, které za poslední tři desetiletí byly vytvořeny Amerikou a rozvinuly se v mezinárodních vztazích k posílení jednopolárního režimu.

Jediným možným východiskem z těchto podmínek je přechod k novému pořádku, opírajícímu se o režim multipolarity, kterému přináleží takové významné vlastnosti, jako je popření nadvlády a odmítnutí jakékoliv regionální a globální hegemonie.

Reklama

Nejdůležitějším instrumentem pro uskutečnění tohoto pořádku je pocit partnerství mezi všemi státy, které, coby hodnotná a bezprecedentní příležitost, může vytvořit způsob uskutečnění konstruktivních plánů rozvoje států a vést k vytvoření bezpečnosti a udržitelného regionálního i světového rozvoje.

Jsme přesvědčeni, že nový pořádek musí být založen na následujících principech:

- společný mezinárodní boj s terorismem, extremismem a tendencemi k násilí;

- respektování suverenity států a nevměšování se do jejich vnitřních záležitostí;

- vzájemný respekt, konstruktivní rozhovory a záměna zbraní za logiku a dialog;

- vytvoření a posílení vnitroregionálních vztahů.

V tomto novém pořádku budou mezinárodní instituce ochrany míru a bezpečnosti schopny plnit svoji misi nezávisle na vůli silných velmocí.

Vytvoření nového pořádku bude záviset na následujících podmínkách:

- ukončení militaristických strategií a destruktivního vměšování se ze strany Spojených států;

- ukončení podpory teroristů ze strany USA, Velké Británie, Saúdské Arábie a dalších zemí;

- uznání historického práva lidu Palestiny na navrácení okupovaných území a umožnění naplnění jejich vůle určovat si vlastní osud;

- ochrana a podpora kontinuity demokracie ze strany nejdůležitějších hráčů a základních garantů míru a bezpečnosti.

Sami jsme byli největšími oběťmi chemických zbraní

Islámská republika Írán se domnívá, že ani Spojené státy, ani žádná jiná země není schopna dosáhnout svých politických a expansionistických cílů na Blízkém východě, v severní Africe a na subkontinentu cestou poskytování podpory válce, teroru a teroristickým organizacím.

Islámská republika Írán je přesvědčena o tom, že pokud ozbrojený terorismus v Sýrii a v Iráku nebude zničen, teroristickým útokům budou brzy vystaveni všichni jeho menší i velcí patroni, včetně Saúdské Arábie, Turecka, USA a Evropy.

Islámská republika Írán věří, že fronta zformovaná v Sýrii Ruskem, Íránem a zákonnou a legitimní vládou Sýrie a statečným lidem této země zvítězí nad terorismem. Na konci této kampaně bude bezpečnější a stabilnější region i svět.

Islámská republika Írán, vedena pocitem lidské a humanitární odpovědnosti, je pevně odhodlána pokračovat v poskytování podpory zákonným a legitimním vládám Sýrie a Iráku, utlačovanému lidu Jemenu a rozhodnému, osudovému boji s teroristickými a takfiristickými tendencemi v celém dotčeném regionu.

Budeme do konce pokračovat v naší spolupráci se silným Ruskem v odporu proti teroristickým tendencím a v tomto procesu budeme rozumně a střízlivě plánovat a naplňovat nezbytná protiopatření k neutralizaci plánů a kroků států, které sponzorují teroristy na strategické, politické a operativní úrovni.

Islámská republika Írán, která byla sama největší obětí chemických zbraní (jež proti Íránu ve velkém používal tehdy Západem podporovaný Irák – pozn. překl.) a kvůli imaginárním obviněním po léta čelila nelidským, nelítostným a nezákonným sankcím, vystupuje proti jakékoliv výrobě, uchovávání a používání chemických zbraní.

Írán bude dodržovat Společný komplexní akční plán („jaderná dohoda“ s Íránem – pozn. překl.), ale projeví silný odpor v případě jakýchkoliv hrozeb a zastrašování ze strany USA a jim podřízených států. Írán je přesvědčen, že mírové využití jaderné energie je přirozeným právem všech států. Současně jsme přesvědčeni, že musí být zformována mezinárodní vůle zaměřená na jaderné odzbrojení. Přinejmenším na Blízkém východě je třeba odzbrojit Izrael, zbavit jej jakýchkoliv zbraní hromadného ničení, včetně chemických a jaderných, a garantovat tak skutečnou bezpečnost v regionu.

Trapná a často opakovaná fráze „všechny varianty jsou na stole“ nemůže žádnému státu sloužit jako základ pro získání politických nebo vojenských privilegií. Jsme přesvědčeni, že pokud se krize na Korejském poloostrově pohne ve směru vojenských variant, bude mít zničující globální důsledky. Domnívám se, že světová bezpečnost bude záviset na změně chování Spojených států, ukončení jejich praxe vměšování, vyvolávání válek na globální úrovni a poskytování podpory zchátralým izraelským scénářům zajištění bezpečnosti v regionu.

Geo, Eurasia24.cz

Zdroj: BMPD

Překlad: Geo, Eurasia24.cz

Foto: (c) mod.gov.ir

Reklama

loading...

Ohodnotit článek
(18 hlasujících)
Reklama

Přečtěte si

Dnes je pátek 18. října 2019 a svátek má Lukáš.
 
Reklama

 

 

Reklama

Partneři

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru
Reklama