Jak funguje propagandistická mašinérie Západu? Přečtěte si výstižné vysvětlení z ruské strany

Tento text ruského publicisty Nikolaje Starikova rozhodně stojí za přečtení. Není typickou odbornou, běžnému smrtelníkovi nesrozumitelnou analýzou. Naopak, velmi jasně a jednoduše popisuje nejen principy, na kterých funguje dnešní propaganda a šíření nenávisti ze strany Západu, ale i důvody, proč je jí zranitelná řada z nás, Čechů a Slováků. Přináší také zajímavé paralely dotýkající se mimo jiné i našeho předlistopadového školství.

V posledním období odhodila propagandistická mašinérie Západu veškerý ostych a „pracuje“ dnes zcela otevřeně bez jakéhokoli studu a pocitu trapnosti. To nám umožňuje provést analýzu metod její činnosti. Co tedy charakterizuje činnost nejmocnějšího nástroje propagandy, jaký byl kdy vybudován na Západě a který tam „jede“ na plný plyn?

1. Základním principem západní propagandy je její fragmentace.

Může to znít divně, ale právě roztříštěnost (informací) je jedním z hlavních prostředků „vymývání mozků“ na Západě.

Není žádným tajemstvím, že vzdělávání v zemích „rozvinuté demokracie“ formuje v lidech velmi úzký pohled na svět. A formuje jej nepřirozeně a uměle – na rozdíl od sovětské školy, která se snažila i těm nejslabším žákům a lajdákům podat ucelenou představu o světě, který je obklopuje, „dostat“ do nich základy vyšší matematiky, fyziky, chemie a astronomie, i když pak třeba jen stěží všechny tyto poznatky využili v praktickém životě.

Chápání příčinných vztahů, poznání toho, co je příčinou a co důsledkem, schopnost analýzy a syntézy jevů a dějů – tedy to, čemu se říká „analytické myšlení“ – je prvním krokem k vytvoření něčeho nového, k vynálezům a vytváření nových technologií.

A tohle všechno se západní vzdělávací systém snaží v člověku potlačit. V jeho stopách jsme se také my snažili pod heslem „reformy vzdělávání“ takový systém zavést – systém sledující jasný a zřetelný cíl: rozdělit společnost, a nikoli na třídy, ale na kasty.

Ta „správná“ kasta dostává klasické vzdělání v privilegovaných školách a nejrůznějších Cambridge a Eton univerzitách, kde je možno získat skutečně ucelený pohled na svět a kde se „kují“ budoucí předáci a elity západního světa. Pro všechny ostatní je připraven tzv. moderní systém vzdělávání, ve kterém „sice již byly zrušeny domácí úkoly, ale žáci pořád ještě umí číst“.

Každý, kdo se někdy učil na škole v SSSR a má vědomost i o tom, jak se žáci a studenti učí na Západě, vám řekne, o co kvalitnější a obsáhlejší byly osnovy v Sovětském svazu. Žáci řešili úlohy, ke kterým se jejich protějšky na Západě dostávají o několik let starší. Vznik takového vzdělávacího systému na Západě není náhodný.

Fragmentace poznání a neexistence komplexního, souhrnného pohledu na svět charakterizuje současné vzdělávání. Děti dnes žijí ve svém vlastním světě, ve světě her, pohádek a přání. „Dospělý“ pohled na svět získávají až se zkušeností a teprve tehdy reálně vnímají svoje okolí.

2. Západní vzdělávací systém je zaměřen na vzdělávání dětí. Velkých dětí.

Opravdu dospělými se v tomto systému stávají pouze absolventi elitních vzdělávacích ústavů, kteří v nich získají „opravdové“ vzdělání. To je příčinou neskutečné naivity obyvatel západních zemí, kteří jsou ochotni uvěřit i sebevětší pitomosti, pokud ji několikrát uvidí a uslyší z obrazovky. Věří tedy například i tomu, že USA přinášejí světu svobodu a demokracii a že vždy sledují nikoli vlastní zájmy, ale jakési „ideály svobody“.

Malé dítě můžete přesvědčit o čemkoli – hlavní je říci mu to přesvědčivě a hezky. Propaganda Západu je přesvědčivá pro všechny, co stále poslouchají jedny a ty samé názory a jiné neslyší. Konečný efekt je stejný, jako když přijde dítě se stejnou otázkou nejprve k mamince, potom za otcem a pak ještě k babičce. Pokud dostane ode všech stejnou odpověď, pokládá ji za pravdu. Jak také jinak?

3. Děti si rády hrají a věnují zábavě. Celá současná západní civilizace se vyvíjí tímto směrem.

Tisíce nejrůznějších her, desítky herních zařízení, filmy, knihy, celé sítě herních zařízení i speciálních heren. To vše vzniklo hlavně pro to, aby si dospělý člověk co možná nejvíce hrál. Položte si otázku: opravdu je pro společnost, pro lidstvo nutné, aby si lidé tolik hráli? Jaký to má pro člověka smysl? Žádný zřejmý užitek to nemá.

Ale je snadné ovládat jednotlivce, který se chce stále pouze bavit jako dítě. Takový trend vývoje vede k dětinskosti lidí na Západě. Ti nechtějí zakládat rodinu, nechtějí mít děti. Nedivme se, vždyť „děti“ rodiny nezakládají a „děti“ děti nerodí. Je to pro ně „příliš brzo“ a nechce se jim do toho. Vždyť přece rodina a děti překážejí v tom, aby si hráli a bavili se.

Tři výše uvedená specifika západní civilizace charakterizují způsob manipulace s obyvatelstvem západních zemí.

Útržkovitě ale barvitě jsou jim do hlavy vkládány zcela určité názory a myšlenky. A to úspěšně. Vždyť takové velké dítě, jakým je průměrný občan na Západě, nechápe skutečný význam toho, k čemu došlo, a je ochoten uvěřit i pohádce, pokud bude náležitě a barvitě podána a mnohokrát zopakována.

Jak rozlišit manipulaci od pravdivé informace?

Manipulátoři se budou snažit využít emocí, budou se je snažit vyvolat a s minimálním množstvím objektivních údajů vytvořit nepravdivý dojem.

Informace podávané manipulátory budou podávány v nesprávném sledu, nelogicky uspořádané, bude v nich zaměňována příčina a následek. Vždy pak budou podávány jen kusé informace o tom, co se stalo, ne celkový obraz události.

Všimněte si, že informační kampaně Západu, stejně jako kampaně našich prozápadních liberálů, spojených se Západem neviditelnou pupeční šňůrou, probíhají vždy útržkovitě a emotivně.

Ti jsou dnes všichni „tak trochu Gruzínci“ – to máme na talíři rok 2008. To oni bojují proti „tyranii Saddáma Husajna“. To podle nich „na Ukrajině zvítězila svoboda“ upalováním a kamenováním příslušníků Berkutu. To oni se nyní najednou starají o osud Aleppa, třebaže včera je nezajímal ani osud Doněcka, ani Damašku či celé provincie Homs. Nebo jiný příklad – najednou jsou všichni přesvědčeni, že „Putin otrávil poloniem Litviněnka“ a nikoho nezajímá, že takovým způsobem by nebyl otráven jen jeden člověk, ale celý Londýn.

Člověku-dítěti žijícímu na Západě se předloží jen kousíček, nepatrný fragment informace pěkně zabalené do televizního šotu. Vyhořelé náklaďáky – žádné krátery. A všichni věří, že jde o výsledek náletu ruských letadel na humanitární konvoj. Fakt, že letecké bomby by auta nespálily, ale roztrhaly na kusy, se k nikomu nedostane. Obraz události podaný televizí byl kvalitní, barevný – a pro „dospělé děti“ na Západě tím i přesvědčivý.

Kdo je zodpovědný za záplavu běženců v Evropě? Je zcela zřejmé, že jsou to evropští vládci, kteří vpustili do nitra kontinentu celý milion uprchlíků. Pocházejí i z Afghánistánu a dalších zemí, které nemají s krizí na Středním východě nic společného. A co tvrdí západní propagandisté? Za proudy běženců je zodpovědné Rusko – a to proto, že brání Asadův režim. Pokud by to nedělalo, válka by už skončila a do Evropy by nikdo neutíkal.

Tady nejde o obyčejnou, zřejmou – ale hned o dvojnásobnou lež. Pokud chcete, aby byl v Sýrii mír, přestaňte podporovat ty, kteří ho porušili – tedy „opozici“. Bašár Asad byl v Sýrii i před šesti lety a do Evropy nikdo neutíkal! Činnost Ruska v Sýrii je zaměřena právě a jen na dosažení předválečného stavu. Přitom mu Západ přisuzuje vinu za syrskou krev a trosky – a navíc i za to, že se do Německa ilegálně dostalo 100 tisíc běženců z Afghánistánu.

Když představitelé Pentagonu nebo amerického ministerstva zahraničí mluví o „důkazech zjištěných z facebooku“, ani si nedělají legraci, ani se nesnaží přetvařovat. Vždyť i oni byli vychováni a vzdělávali se TAM (v USA). A proto někteří z nich skálopevně věří, že to, co je hlásáno, není nic jiného, než čistá pravda.

Cožpak mohou dospělí, táta s mámou, klamat svoje dítě? Jasně, že ne. A přece děcko věří, že když nebude pořádně jíst, přijde na něj „počítačová příšera“ a s tím, že nechce jíst, bude krajně nespokojena – a to se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Na skutečnost, že počítačové příšerky neexistují a matka je použila čistě jenom proto, aby splnila úkol (nakrmit dítě), už děcko nepřijde.

A přesně stejně není člověk na Západě chopen připustit, že záběry „útoku Rusů na humanitární konvoj“ mohou být jednoduše zfalšovány, že britská MI-6 mohla otrávit Litviněnka sloučeninami thalia – a ve všech západních sdělovacích prostředcích mohou být zveřejňovány záběry „nepokojů v Moskvě“ s palmami v pozadí (jedná se s největší pravděpodobností o záběry nepokojů v Aténách). Vždyť jak by se v „civilizované zemi“ mohlo stát, že by tam vymýšleli provokace a chystali falešné záběry?

A tak je dnes Západ a ruská „Pátá kolona“ také tak trochu „obyvatelem Aleppa“. Přestože kašlou na celou Sýrii a na Aleppo zvlášť. Paprsek reflektoru v západním „informačním cirkusu“ je prostě momentálně zamířen zrovna sem. A to znamená, že všichni sem i hledí a že všichni vidí jenom to, co se jim ukáže.

Neuteče přitom mnoho vody a všichni na Aleppo zapomenou. Nastrčí se jim totiž před oči nová děsivá pohádka a občané-děti jí ochotně uvěří. A budou se, nepravdivě a falešně, o někoho nebo o něco obávat. A to až do té doby, dokud si propagandistická mašinérie nevezme „na paškál“ jiné události a jinou zem.

Nebude si přitom, tak jako doposud, všímat ani probíhající tragédie na Donbasu, ani měst v Sýrii a Jemenu, ani stovek dalších míst na naší planetě, kde dochází k tragickým událostem každý den a o kterých se v západních médiích nic nedozvíme.

Nikolaj Starikov

Zdroj: nstarikov.ru

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Grafika: kam, Eurasia24.cz

Ohodnotit článek
(43 hlasujících)

Přečtěte si

 • Evropské hodnoty jsou shnilé brambory a podřadné jídlo pro Slovany

  Mediální cenzoři se rozhodli pustit do medií porovnání kvality potravin určené pro „podřadné“ Slovany.

 • Drž tu čubku, ať nám neuteče! Zasedli poslanci proevropského ukrajinského parlamentu

  O tom, že postmajdanovská klika vládnoucí momentálně na Ukrajině již ztratila i poslední zbytky soudnosti a smyslu pro realitu, jsme se mohli v posledních měsících a týdnech přesvědčit již mnohokrát. Že se však často zcela šílené nápady protagonistů kyjevského režimu plynule dostávají až do Verchovnoj rady Ukrajiny, tedy jejího zákonodárného orgánu, to se z našich mainstreamových médií vždy nedozvíme.

 • Takto mizí Islámský stát po úderech Rusů (VIDEO)

  Ruské vzdušné a kosmické síly provedly řadu úderů v okolí strategického města Al-Sukhnah v provincii Homs. Zlikvidovaly zde důležité objekty Islámského státu.

 • Konstruktéři Bumerangu: Náš stroj nemá konkurenci

  Nejnovější ruský obrněný transportér Bumerang, který byl veřejnosti poprvé představen během Přehlídky vítězství 9. května 2015, nemá ve světě přímou konkurenci. Prohlásil to generální ředitel moskevské Vojensko-průmyslové společnosti (VPK) Alexandr Krasovickij, podle kterého jde o „průlom v konstruktérském myšlení“.

 • Evropská budoucnost po jednání G20 – složitá a neuvěřitelně zajímavá partie

  Následující text je nepatrně zkráceným překladem článku, který se původně jmenoval „Trumpovy manévry v Evropě. Jak si Washington a Moskva budou dělit Berlín“. Obsahuje pozoruhodné a dá se říci, že velmi závažné informace týkající se letošních zahraničněpolitických jednání Donalda Trumpa v Evropě včetně výstupů z nedávných jednání G20. Pokud se dále tyto informace v praxi postupně potvrdí, bude se jednat o celkovou změnu a nové uspořádání politické situace v Evropě i ve světě.

 

 

 

 

 

Nejčtenější články - Média

 • Čtyři večery s pravým synem Ruska
  Dokumentární seriál Svět podle Putina je za námi. Jestli si někdo z kritiků ruského prezidenta myslí, že tím je po všem a že je možné pokračovat ve staré písničce, je mimo realitu. Stoneův dokument je průlom.
  čtvrtek, 22 červen 2017 22:07 Přečteno 8335 krát
 • Nechte nás na pokoji, vzkázal Orbán Německu. V tamních médiích se stal "agentem Číny v Evropě"
  Viktor Orbán si opět nebral servítky: Východ podle něj předhání „arogantní Západ“, jehož „čas dominance už uplynul“. Maďarský premiér se za to znovu stal terčem silné kritiky.
  neděle, 25 červen 2017 23:55 Přečteno 7100 krát
 • Světové „fake-impérium“ a boj s ním
  Vystoupení šéfredaktora agentury Rossija Segodnija a televizního kanálu RT (Russia Today) na rusko-čínském masmediálním fóru, které zjevně vyznělo ve prospěch ruského prezidenta, obsahovalo v podstatě tři jednoduché teze.
  sobota, 08 červenec 2017 01:11 Přečteno 1816 krát

 

loading...

 

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru