Nikolaj Starikov: Ideologie otroctví

Rozvoj západní civilizace byl od počátku založen na šíření zla a násilí, na kolonizaci dalších zemí, bezohledném zotročení místních obyvatel a jejich následném prodeji a využívání jejich otrocké práce k obohacení jejich bílých pánů. Otrok se tradičně odlišoval od svých utlačovatelů barvou pleti.

„Máme co do činění s chytrými opicemi, nebo s lidmi na velmi nízkém stupni vývoje?“ (Oldfield 1865)

„Jediné rozumné a logické rozhodnutí o podřadné rase je její likvidace.“ (H. G. Wells 1902)

Kamkoli „bílý pán“ přišel, přinesl s sebou pouta, tresty a šibenice pro neposlušné, hlad a nemoci.

Britští osadníci v Austrálii, zejména pak v Tasmánii, kvůli své vlastní prosperitě systematicky vyhlazovali domorodé obyvatelstvo.

„Pokud střílíte domorodce tak, jak se v některých zemích střílí vrány, pak se počet původního obyvatelstva během doby výrazně sníží,“ napsal Robert Knox ve své „Filosofické studii o vlivu rasy“. Alan Moorhead popisoval fatální změny, kterými prošla Austrálie takto: „V Sydney byly divoké kmeny utýrány. V Tasmánii byly totálně vyhubeny ... osadníky ... a odsouzenci ..., všichni chtěli získat půdu a nikdo se nechystal dovolit, aby mu v tom domorodci bránili.“

Pokud byli domorodci „neochotní“ (odporovali svému zotročení), pokládali Angličané za jediné východisko ze situace jejich likvidaci. Nepřetržitě na ně pořádali hony, stopovali je jako divokou zvěř. Ty, které se jim podařilo chytit, odváželi pryč. Nejednalo se přitom o nic tajného, nikdo se za to nestyděl a vláda tuto politiku osadníků podporovala.

Také Bengálsko, ve kterém tehdy vládla Východoindická společnost, poznalo všechny „půvaby“ starostlivé správy země ze strany anglických kolonizátorů.

„Děti bičovali až k smrti v přítomnosti rodičů. Otce se synem svázali k sobě tváří v tvář a mlátili je tak, že rána, která minula otce, zasáhla syna. Rolníci opouštěli své pozemky. Všichni by utekli – nebýt na cestách rozmístěny vojenské oddíly, které tyto nešťastníky pochytaly“. (Edmund Burke, projev v Parlamentu)

Nejrůznější způsoby ožebračování obyvatel vedly v letech 1769–1773 k hladomoru, během kterého zahynula zhruba třetina obyvatel Bengálska, něco mezi 7 a 10 miliony lidí.

Obchod s otroky, tzv. „černým zlatem“, vyhubení Indiánů jako původního obyvatelstva Ameriky a další zločiny – počet obětí bělošské rozpínavosti jde ve výsledku do stovek milionů lidských životů.

Přesto se v dějinách najde jedna země, kde se vztahy mezi „barevnými“ otroky a „bílými“ pány vyvíjely jinak, než v té době bylo zvykem. Během padesátých let 17. století bylo přes 100 tisíc irských dětí ve věku 10 až 14 let odebráno svým rodičům a prodáno do otroctví do Západní Indie (tu v daném období tvořily zejména ostrovy v Karibském moři, Bermudy a britská lokální území na pobřeží Střední a Jižní Ameriky – pozn. překl.), Virginie a Nové Anglie (dnes 6 menších států USA ležících v jejich severovýchodním výběžku – pozn. překl.). Do konce desetiletí bylo dalších 52 tisíc Irů, zejména žen a dětí, prodáno na Barbados a opět do Virginie. Dalších 30 tisíc irských žen a mužů bylo odvezeno z Irska a prodáno zájemcům, kteří za ně nabídli nejvyšší cenu. V roce 1656 pak byly na příkaz Cromwella další 2 000 dětí odvezeny na Jamajku a tam prodány do otroctví anglickým osadníkům.

To vše se stalo již dávno, co se ale od té doby změnilo ve vztahu „pánů“ a obyvatel řady porobených zemí, nebo i ve vztahu „pánů“ a zbývající části vlastních obyvatel?

Majitele „tlustých peněženek“ nezajímala barva kůže, pohlaví ani věk jeho „zboží“. Jediné, co ho zajímalo, byl zisk. Otrok neměl žádná lidská práva, ba ani práva zvířete. Pro svého vlastníka byl pouze součástí majetku vyjádřenou v penězích, a neměl proto z jeho pohledu ani pohlaví, ani barvu kůže.

A teď něco z bližší historie.

Margaret Thatcherová: Jak jsme rozvrátili SSSR

„Sovětský svaz byl zemí, která představovala pro západní svět vážné nebezpečí. Nemluvím o nebezpečí vojenském. To nám ve skutečnosti nehrozilo. Společenství našich států je dostatečně vyzbrojeno, a to včetně zbraní jaderných. Mám na mysli hrozbu ekonomickou. Díky politice plánování a zvláštní kombinaci morálních i materiálních podnětů se Sovětskému svazu podařilo dosáhnout vysoké úrovně ekonomiky. Nárůst HDP měl v průměru dvakrát vyšší než my (rozuměj země Západu – pozn. překl.). Pokud zvážíme také ohromné přírodní bohatství SSSR, vyjde nám, že při racionálním řízení hospodářství měl SSSR zcela reálné předpoklady vytlačit nás ze světových trhů. Proto jsme trvale podnikali opatření zaměřená na oslabení sovětské ekonomiky a na vyvolání jeho vnitřních problémů.“

Podle různých výpočtů zemřelo v důsledku toho v Rusku v období „divokého kapitalismu“ v 90. letech předčasně něco mezi 1 a 11 miliony lidí z důvodu „ztráty víry v sebe sama a ve svou zemi“ a pocitu „vyřazení ze společnosti a života“.

A nyní k těm historicky nejbližším faktům.

Tony Blair se omluvil za pochybení, kterých se USA se svými spojenci dopustily v Iráku. Omluvil se – a jako by se nic nestalo, pokud by ovšem neexistoval fakt, že podobná „pochybení“ Anglosasů jsou vždy zaplacena cizí krví.

Bývalý ministerský předseda Velké Británie prohlásil, že za situaci na Středním Východě nese zodpovědnost ten, kdo sesadil Saddáma Husajna. V rozhovoru poskytnutém televizi CNN přiznal, že vpád USA a jejich spojenců do Iráku v roce 2003 byl jednou z příčin vzniku ISIL a omluvil se (!) za „pochybení“.

„Omlouvám se za to, že jsme od rozvědky dostali nepravdivé informace (tzn.: to není naše vina, to všechno rozvědka!). Omlouvám se také za některé nedostatky v plánování (vojenských akcí) a chybný předpoklad toho, co se stane, až změníme režim,“ uvedl v rozhovoru.

Ukazuje se, že stačí se pouze omluvit – a kolik lidí přitom zahynulo, to je maličkost, pro anglického gentlemana zcela nepodstatná.

Nepřipomínám tuto věc jen tak, pronic zanic, protože se ukazuje, že má význam i pro mladé studenty právnické školy při Harvardově univerzitě (Harvard Law School - HLS).

Skupina studentů požadující změnu znaku školy si zvolila název „Royall musí padnout“ (Royall Must Fall) a demonstruje na půdě školy s požadavkem odstranit její znak. Studenti říkají, že vidět tento symbol rasismu, hrdě zobrazený na školních budovách, fotbalových dresech a dalších předmětech se symboly školy, je urážlivé.

Na znaku HLS jsou zobrazeny tři snopy pšenice – vyobrazení převzaté z rodinného erbu velkého amerického vlastníka půdy (Isaac Royall Jr.), který daroval svoji rodinnou usedlost první právnické katedře Harvardovy univerzity krátce před tím, než byla otevřena HLS.

Royall Jr. přitom získal svůj majetek obchodem s otroky. Jeho rodina vlastnila desítky otroků pracujících na plantážích na ostrovech v Karibském moři a ve velkém domě v Massachusetts, ve kterém je nyní umístěno muzeum. Samotný Royall Jr. byl přitom proslavený svým krutým jednáním s otroky, jejich vraždami a mučením.

Nikolaj Starikov

Zdroj: nstarikov.ru

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Ohodnotit článek
(7 hlasujících)

Přečtěte si

 • Jak se krade v Rusku a na Ukrajině

  Mezi „svidomými“ Ukrajinci panuje názor, že korupční problémy Ruska a Ukrajiny jsou totožné. Titíž oligarchové ze soupisu časopisu Forbes s jachtami a miliardovým jměním, nabytým kdovíjakým kouzelným způsobem, tatáž zlodějská sebranka, velí guberniím a oblastem. Ruským obyvatelům se dostane pouze o něco více peněz, protože k nim doletí více ropných krůpějí z panského stolu. A to je celá podstata jejich vyšší životní úrovně.

 • Ukrajinci se pokusili o vlastní „Terminator“. Moc se to nepovedlo

  Ukrajinský obranný průmysl v minulých dnech s velkou slávou představil „bojové vozidlo podpory Straž“. Koncepčně jde evidentně o nápodobu ruského bojového vozidla bojového vozidla podpory tanků (BMPT) Terminator, které se po mnoha letech vývoje dostává na výsluní. Lze prakticky s jistotou předpovědět, že ukrajinský „klon“ nic takového nečeká.

 • Ruský snajpr vytvořil světový rekord (VIDEO)

  Ruský odstřelovač Andrej Rjabinskij se svými pomocníky Jurijem Siničkinem, Jevgenijem Titovem a Vladimirem Grebeňjukemn vytvořil světový rekord ve vzdálenosti cíle zasaženého z odstřelovačské pušky.

 • Organizovaný přísun teroristů není nic platný. Syřané a Rusové dál směřují k vítězství

  Navzdory posilám teroristů z území pod kontrolou Američanů pokračuje vývoj syrské války směrem k jejich porážce. Syrské bojiště se za uplynulý měsíc výrazně proměnilo.

 • Prodat Ukrajinu a vyhnout se válce. K návrhu českého prezidenta

  Jsou mnohem „větší kluci“, jejichž myšlenky Zeman vyjádřil, či spíše předběžně odhalil, a tohle je jejich mínění o Ukrajině, která jim odevzdala subjektivitu a suverenitu a už je dál celkově nezajímá.

 

 

 

Nejčtenější články - Blogy a komentáře

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru